Предстоящи CIREC събития

Jan 12, 2019

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в началното училище

Предназначен за учители, класни ръководители и други педагогически кадри в начални училища Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психолог...

 • Начало:
 • Край:
 • Място:
 • Адрес:
 • Цена:
 • Jan 12, 2019 10:00 am
 • Jan 12, 2019 05:00 pm
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
 • 40 BGN

Apr 28, 2018

Позитивно образование

Център за международни изследвания за образование и култура CIREC участва през 2017 г в международен проект на тема Позитивно образование, в резултат на който разработихме съвместно с ДИУУ Софийски университет този квалификационен уебинар за учители. ...

 • Начало:
 • Край:
 • Място:
 • Адрес:
 • Цена:
 • Apr 28, 2018 10:00 am
 • Apr 28, 2018 05:00 pm
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
 • 40 BGN

Apr 21, 2018

РАБОТА С ТРУДНИ УЧЕНИЦИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация, хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да б...

 • Начало:
 • Край:
 • Място:
 • Адрес:
 • Цена:
 • Apr 21, 2018 10:00 am
 • Apr 21, 2018 05:00 pm
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
 • 40 BGN

Apr 14, 2018

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация, хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да б...

 • Начало:
 • Край:
 • Място:
 • Адрес:
 • Цена:
 • Apr 14, 2018 10:00 am
 • Apr 14, 2018 05:00 pm
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
 • 40 BGN

Mar 24, 2018

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в училището

(Стратегии и техники на директора за успешно менажиране на училищния екип Предназначен за директори на училища Тематична рамка на двата семинара Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на директо...

 • Начало:
 • Край:
 • Място:
 • Адрес:
 • Цена:
 • Mar 24, 2018 10:00 am
 • Feb 24, 2018 05:00 pm
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
 • 40 BGN

Mar 17, 2018

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в класа

(Стратегии и техники на учителя за успешно управление на класа) Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри Тематична рамка на двата семинара Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и ...

 • Начало:
 • Край:
 • Място:
 • Адрес:
 • Цена:
 • Mar 17, 2018 10:00 am
 • Mar 17, 2018 05:00 pm
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
 • 40 BGN

Mar 10, 2018

Създаване и развиване на УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК

Предназначен за директори, учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри Тематична рамка СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК Преглед и сравнение на способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „у...

 • Начало:
 • Край:
 • Място:
 • Адрес:
 • Цена:
 • Mar 10, 2018 10:00 am
 • Mar 10, 2018 05:00 pm
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
 • 40 BGN

Mar 03, 2018

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ на децата

Предназначен за учителии други педагогически кадри в детските градини Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, които следва да бъдат развивани в ранна възраст. Представена е психологическата и неврологична осно...

 • Начало:
 • Край:
 • Място:
 • Адрес:
 • Цена:
 • Mar 03, 2018 10:00 am
 • Mar 03, 2018 05:00 pm
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
 • 40 BGN

Feb 17, 2018

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в средното училище

Предназначен за учители, класни ръководители и други педагогически кадри в средни училища Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психоло...

 • Начало:
 • Край:
 • Място:
 • Адрес:
 • Цена:
 • Feb 17, 2018 10:00 am
 • Feb 17, 2018 05:00 pm
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
 • 40 BGN

Feb 13, 2018

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в класа

(Стратегии и техники на учителя за успешно управление на класа) Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри Тематична рамка на двата семинара Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и ...

 • Начало:
 • Край:
 • Място:
 • Адрес:
 • Цена:
 • Feb 13, 2018 02:00 pm
 • Feb 14, 2018 05:00 pm
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
 • 40 BGN

Feb 11, 2018

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в началното училище

Предназначен за учители, класни ръководители и други педагогически кадри в начални училища Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психолог...

 • Начало:
 • Край:
 • Място:
 • Адрес:
 • Цена:
 • Feb 11, 2018 10:00 am
 • Feb 11, 2018 05:00 pm
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
 • 40 BGN

Feb 06, 2018

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в училището

Тематична рамка на двата семинара Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на директора на училището за успешно менажиране на училищния екип и на учителя за управление на класа. Представена е психоло...

 • Начало:
 • Край:
 • Място:
 • Адрес:
 • Цена:
 • Feb 06, 2018 02:00 pm
 • Feb 07, 2018 05:00 pm
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
 • 40 BGN

Jan 30, 2018

Уебинар УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК

Тематична рамка Преглед и сравнение на способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „умения за XXI век“ според Европейската комисия, ЮНЕСКО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. Теоретична рамка за определяне на „у...

 • Начало:
 • Край:
 • Място:
 • Адрес:
 • Цена:
 • Jan 30, 2018 02:00 pm
 • Jan 31, 2018 05:00 pm
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
 • 40 BGN

Jan 23, 2018

Уебинар ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в средното училище

Предназначен за учители, класни ръководители и други педагогически кадри в средното училище Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психолог...

 • Начало:
 • Край:
 • Място:
 • Адрес:
 • Цена:
 • Jan 23, 2018 02:00 pm
 • Jan 24, 2018 02:00 pm
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
 • 40 BGN

Jan 16, 2018

Уебинар ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в началното училище

Предназначен за учители, класни ръководители и други педагогически кадри в началнfото чилище Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психоло...

 • Начало:
 • Край:
 • Място:
 • Адрес:
 • Цена:
 • Jan 16, 2018 02:00 pm
 • Jan 17, 2018 05:00 pm
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
 • 40 BGN

May 20, 2017

Уебинар ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в началното училище

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в следните теми: теория и практика на поз...

 • Начало:
 • Край:
 • Място:
 • Адрес:
 • Цена:
 • May 20, 2017 10:00 am
 • May 20, 2017 06:00 pm
 • Интернет
 • уебинар
 • 40 BGN

May 14, 2017

Уебинар ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в средното училище

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в следните теми: теория и практика на поз...

 • Начало:
 • Край:
 • Място:
 • Адрес:
 • Цена:
 • May 14, 2017 10:00 am
 • May 14, 2017 04:30 pm
 • Интернет
 • уебинар
 • 40 BGN

Apr 29, 2017

Уебинар КОМПЕТЕНТОСТИ (УМЕНИЯ) ЗА ХХI ВЕК (програма, училище, учители, ученици)

В този уебинар ще получите информация за понятието "умения за XXI век" и „компетентности за XXI век“, разработени от ЮНЕСКО, Европейската комисия, Организацията за икономическо сътрудничество и др., залегнали в Закона за предучилищното и училищно образова...

 • Начало:
 • Край:
 • Място:
 • Адрес:
 • Цена:
 • Apr 29, 2017 10:00 am
 • Apr 29, 2017 04:30 pm
 • Интернет
 • уебинар
 • 40 BGN

Apr 22, 2017

Уебинар ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

В този уебинар ще получите информация за това какво представлява емоционалната интелигентност (ЕИ) и социалната интелигентност (СИ); ще получите отговор на въпроса „Кога наричаме директора или учителя “Лидер на ХХI век” и какви са неговите компетентности;...

 • Начало:
 • Край:
 • Място:
 • Адрес:
 • Цена:
 • Apr 22, 2017 10:00 am
 • Apr 22, 2017 04:30 pm
 • Интернет
 • уебинар
 • 40 BGN