За Нас

About us

Фондация Мадара-България

Ако мирът е повече от липса на война, истинската култура на мира изисква:

  • коренно нови форми и условия на взаимоотношение между хората, отвъд ограниченията на каквато и да е идентификация с раса, националност, социален статус и др.;
  • промяна в процеса на социализация, който да смекчи диференциацията на доминиращ и доминиран;
  • промени в структурите на обществото, които поддържат този процес.

Вярваме, че няма по-добър начин да се запази идентичността на всеки индивид и на всяка култура от това да се подпомага взаимното уважение.

Като официален член на Planet Society UNESCO, фондацията подкрепя всякакви творчески идеи за живота.

Етимологията на думата "МАДАРА": "Ма"- "майка" и "дара"- "подарък", "подслон", "подкрепа" представлява архетипа на майчинството. Символът на майката, която подхранва и подкрепя ни служи за вдъхновение и насока.

Името на фондацията съдържа същността на нашата дейност:

  • да подкрепяме и разпространяваме културата на толерантност и мир като подпомагаме развитието на междукултурните проучвания и конктакти;
  • да разпространяваме философията на културата на толерантност и мир в училищата и детските градини чрез модерна социализация, основана върху разбирането "Ти съществуваш, защото другите съществуват";
  • да подпомагаме активното партньорство между граждани и учени чрез лекции, уъркшопи, семинари, прожекции на филми, които ще спомогнат хората да действат мъдро в качеството си на граждани на света;
  • да подпомагаме публикуването на научни изследвания в тази област;
  • да съдействаме и партнираме с други подобни институции

Фондацията е създадена през юни 1997.
Член е на Planet Society - UNESCO

Д-р. Стефания Димитрова - Председател на Фондация Мадара-България,
Специалист по социология на културата и психология

l

Стани част от мрежата на промяната

Бъдещата световна култура на мира покълва само в почвата на взаимно уважение

Програми

Peace with Oneself
Мир със себе си

Модерно образование за ХХI век и опазване на българската култура.

Peace with Others
Мир с другите

Популяризиране на богатото културно многообразие и междукултурен диалог.

Peace with Nature
Мир с природата

Насърчаване на опазване на околната среда.

Youth Programs
Младежки програми

Международни обмени, семинари, изложби и конкурси.