Референции

Уебинарът "Емоционална интелигентност за успешно лидерство в класа" ми помогна да разбера много неща,както и да ме вдъхнови да пробвам различни начини.Уебинара беше интересен,изчерпателен и поучителен и много вдъхновяващ да търсиш още информация.

В. Симеонова, 2019-03-24

Най-доброто обучение, на което съм присъствала; изключително интересно поднесена информация, много практически насочен уебинар, полезен

Станислава Койчева, 2019-03-23

Благодаря за прекрасния и вдъхновяващ уебинар!

Венера Стойчева, 2019-03-23

Уебинарът "Работа с трудни деца в детската градина" беше страхотен и ми помогна да бъда по- ефективна във взаимодействието с трудни деца в моята група.

Катерина Николова, 2019-03-13

Казвам се Горица Лазарова и участвах във Ваш уебинар за социална и емоционална компетентност. Използвам случая още веднъж да Ви благодаря за интересната и полезна информация, за идеите и за спокойната обстановка, в която протече обучението. МЕЖДУ ДРУГОТО -ВЕЧЕ ИЗПРОБВАХ НЯКОЛКО НЕЩА в класната стая и резултата е налице! Изключително доволна съм, че се включих и най-важното, че научих! Ще бъда класна на труден V КЛАС И ВЕЧЕ ЗАПОЧНАХ да прилагам видяното в уеббинара и ...работи! Чакам с нетърпение новата учебна година, за да приложа нещата, но спокойно и за по-дълъг период.

Горица Лазарова, 2018-05-23

Аз и екипът на нашето училище ще Ви бъдем много благодарни ако ни посочите малко повече литература по проблема, макар и на чужд език. Заинтересовани сме от темата и смятаме, че позитивното образование трябва да е част от традиционното за изграждането на по-успешни и адаптивни към съвременния живот личности. Предварително благодарим! Изказвам и личните си благодарности към позитивното Ви обучение, което за мен беше много полезно! Желая много позитивизъм на целия Ви екип!

Мирослава Драгославова - ЗДУД/ Педагогически съветник ОУ "Тодор Каблешков" - гр. Пловдив, 2018-04-30

Допада ми Вашият начин на "преподаване" и всеки път обогатявам не само касичката с позитивизъм, но и спестяванията в банката на педагогическите ми ресурси

Светлана Любенова, 2018-04-16

В интерес на истината въпросите ми доставиха голямо удоволствие, когато ги четох. Анкетата е изготвена мотивиращо, и ако част от нещата наистина се използват за промяна на системата на обучение, особено на младите кадри, резултатите няма да закъснеят. Още веднъж, благодаря за дадената ми възможност да участвам в този уебинар. Научих много нови неща, които ВЕДНАГА ще се опитам да приложа в моята работа. Хубава и усмихната седмица!

Катерина Пумпалова, 2018-02-11

Причината да участвам в семинара „ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в средното училище” е актуалността на темата. Тя се определя от необходимостта съвременният и модерен учител да познава позитивните принципи в образованието. Да познава и да умее да прилага ефективни методи и техники на социализация. Да прилага на практика най-новите и модерни принципи на позитивно образование. А те от своя страна да доведат до атмосфера на позитивно взаимодействие в училище. В семинара е представена теорията и методиката на позитивното образование, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика са представени с много видеоматериали на успешни практики на позитивно образование в различни държави. Представени са интервюта, презентации, правят се практически упражнения. Най-ценното в случая е, че през цялото време има открита връзка с лектора и могат да се задават въпроси. Лекторът също задава въпроси на участниците. Създават се предпоставки за един качествен и активен учебен процес през дните на семинара. За себе си мога да кажа, че най-полезни бяха представените добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. От тях взаимствах много идеи, които ще използвам в пактиката си на учител. За заключение ще кажа, че за в бъдеще ще следя за други семинари и обучения, които са организирани от д-р Стефания Димитрова. Причината е актуалността на разглежданите теми, лекотата на поднасяне на материала и практическата им насоченост.

Таня Трандева, 2018-02-01

Намерих уебинара за много полезен – допълващ досегашните ми знания по темата за емоционалната и социална интелигентност. Лекцията беше дълга, но ненатоварваща, с добре подбрана информация за презентация - описваща само най-важните точки. Запитванията-игри, които изискваха обратна връзка от участниците по време на уебинара, спомагаха за непрестанното вниманието към лекцията. Допълнителните материали, които се дадоха като допълнение по темата (заглавия на книги, линк към видеа) дават насоки за допълнително търсене на информация по темата, което лично на мен ще ми бъде полезно. Беше ми интересна (предполагам, че също и на останалите участници ще им влезе в употреба) частта за професионалния стрес и начините за неговото преодоляване, за обновяването на парасимпатиковата нервна система. Смятам, че предложените занимания с деца за проява на социална идентичност са едно от ключовите и най-важни моменти в уебинара, защото нагледно показват идеята в действие. Спред мен уебинара ни даде насоки как да бъдем малко по-успешни лидери на работното си място и може да се каже, че той бе среща с позитивен емоционален стимул. Благодаря!

Ралица , 2017-05-01

Уебинарът е ценен сам по себе си, защото е пътеводител към себепознанието и осъзнатостта, дава перспектива да разширим полето на собствената си „душевна карта“, да променим живота си – да внесем баланс и яснота , както в собствения си сърдечен храм, така и в света около нас. Бих заключила, че ако съдя за своята емоционална и социална интелигентност по показателите за удовлетвореност от професионалното ми поприще, то радостта и вдъхновеността от работата ми съпътстват всеки един мой ден. Благодаря на лектора , защото знаейки, че разполагаме с много повече ресурси от преди, бихме могли да поемем по-успешно контрол над живота си.

Елена Василева, 2017-04-28

Участвала съм и в уебинара “ Емоционална и социална интелигентност за успешно лидерство“ и смятам, че това са много полезни теми за работата с хора, за формирането на личността, за отговорността, която носи учителят във възпитанието, въздействието, моделирането на младия човек. Благодаря за новите неща, които научих за позитивната психология, за откриването на силните страни на характера, за възпитаването на способността за психическо благополучие. За мен беше ценна симбиозата между наука и доказателство.

Евгения Георгиева- учител по български език и литература в ЧПГЧО“ Челопеч“, 2017-04-17

Практиките, които бяха приложени ми дадоха някои идеи, които мога и аз да реализирам в моята практика. Използването на различни техники за релаксиране, фокусиране, стимулиране на позитивизъм и справяне със стреса също много ми харесаха.

Таня Йовова, 2017-04-16

Според мен, за да бъде успешно позитивното образование, трябва да има и позитивно общество. За съжаление в годините на прехода обществото ни натрупва все повече негативизъм и това дава своето отражение и в училището. Но все от някъде трябва да се започне да се променя тази тенденция. Ние, учителите не можем да променим битието на хората, но можем да се опитаме да променим нагласите на децата и стремежа им към по-добър и щастлив живот. При нас ценностната система се промени. Материалното е на първо място, няма значение дали е за препитание или да имаш още и още. За да се промени тази нагласа се иска много време и желание.Ние ще работим за изграждане на добродетели и характер, за да могат да се справят с живота. Но трябва и начина на преподаване да се промени. Да се даде малко повече свобода на работата ни с децата. Да имам поне един час, в който просто да си говорим, да задават въпроси, да обсъждаме ситуации, да изразяват собствено мнение и позиции, да коментираме за чертите от характера, дори и да учим техники за медитиране.

, 2017-04-10

Уважаема госпожо Димитрова, Благодаря, за чудесно подготвената и изнесена презентация, за компетентностите на 21 век. Беше много интересно и през цялото време търсих своето място в нещата, за които говорехте. Внимателно гледах клиповете, за екипната работа, за очакванията на учителя, за социалната интелигентност, за силите на характера. Много харесвам тази форма на провеждане на семинари – уебинарите, вече съм участвала в доста. Аз лично, по този начин не се притеснявам и се отпускам в позната и удобна обстановка.

Диана Кюкова, 2017-04-10

Този курс ме увери , че моята професия – учител е изключително значима в нашето общество. И въпреки , че е много натоварена и стресираща разбрах , че ме обогатява безкрайно. В моята практика ще въведа „Силата на характера“, дихателните техники и трите добри неща, всъщност всичките ми допадат. Ще се опитам и с медитативните упражнения, които отдавна са ми на сърце.

Даниела Дюлгерова, 2017-04-06

Запознавайки се с позитивната психология, чиято цел е да научи децата как да добруват и да възпита тяхната социална интелигентност, възниква въпроса как това да влезе в един клас. Макар да няма стандарт за това, учителя може да фокусира ученика в неговите силни и слаби страни. За тази цел може да използваме файла „Силата на характера“ и да раздадем на всеки ученик сам да определи своите възможности и заедно с него да насочи вниманието му към силните му страни и целите му за в бъдеще. Набелязвайки това, вероятно всеки един ученик ще стане за себе си по-уверен, по-лесно ще преодолява стреса и ще има интерес да постига целите си.

Антоанета Бижева – ст.учител Математика и информатика Училище : СОУ „Христо Ботев“, гр.Грамада , обл.Видин, 2016-06-16

Когато аз станах гимназист във Френската гимназия в Пловдив през 2000 г., за нас като ученици и като граждани на обществото се говореше, че сме различни. Разбира се, това различие се тълкуваше по разнообразни начини: за някои то беше посредственост, за други – изключителност, за трети „привилегированост“… Но практически всички – и учители, и министерски деятели, се спираха до подобни констатации, без да внесат някаква съществена промяна в преподаването. Може би са нямали такава възможност, помним годините в България непосредствено преди началото на новия век. Ето защо голяма част от моите съученици вече започваха да не се чувстват особено добре в училище, имаха нужда от нещо ново, нов подход, ново начало. За моето поколение – днес мога да го заявя най-отговорно, това ново начало в училище така и не се случи. Днес обаче светът, в който живеем, предлага всякакви възможности за развитие в класната стая – и все повече, извън нея. Трябва да си дадем сметка, че новите технологии са вече водещи в това отношение; успешната работа с тях би могла да допринесе много за което и да е обучение в съвременен контекст. Смартфонът, освен всичко останало, е и виртуална цветна класна стая, пътеводител, дори преводач в някаква степен. Цялото познание за света е събрано на едно достъпно място. Действително живеем в общество на информацията или по-скоро на информираността. Основно умение, което трябва да бъде развито у учениците, е как да бъде използвана тази информация, която ни залива отвсякъде, как да бъде събрано същественото от нея и използвано за постигане на конкретна цел.

Слав Петков - първа английска гимназия, 2016-06-13

В следващите редове ще споделя, в качеството си на вече не толкова млад учител по английски език и литература, впечатленията си от уебинара воден от проф. д–р Стефания Димитрова, проведен на 04.06.2016, за участието си в който съм искрено благодарна. Новата работна и жизнена ситуация на 21 век не е новост сама по себе си – ние я създаваме, живеем, творим, работим в нея. Но, смея да призная, че не се бях замисляла сериозно досега върху това до каква степен тази променяща се, дори било и само в икономически аспект, ситуация влияе необратимо върху нуждите и спецификите на образователната система. Последната, за съжаление, на много места по света, в една или друга степен, изостава от потребностите на съвременното общество с векове, т.е. е базирана върху нуждите на обществото от времето на Индустриалната революция: ,, стандартно обучени работници“. Масово се нуждаем от осъзнаване на факта, че преминаваме, сме преминали, в ,, обществото на знанието, в което основа вече не е капитала, а информацията“ , според чутото на уебинара.

Наталия Кирякова, учител, 2016-06-04

За успеха на всяко дете от съществено значение е познаването на принципите на позитивната психология и прилагането на позитивното образование. Комбинирането на традиционно образование, позитивни емоции, възпитаването на емоционална и социална интелигентност на учениците ще се формират личности, готови да посрещнат предизвикателствата на 21 век. От проведеното обучение в практиката си лесно бих внедрила елементи от позитивното образование, персонализиране на уроците, които провеждам в зависимост от възможностите на учениците. Това, което вече прилагам е индивидуални учебни програми и диференциран подход в час. Ще включа в следващата учебна година „Анкета за самопреценка на ученика в началото на годината за сила на характера.

Йорданка Неделчева 90 СОУ „Генерал Хосе де Сан Мартин“ гр. София, 2016-03-26

Уважаема госпожо Димитрова, Благодаря, за чудесно подготвената и изнесена презентация, за емоционалната и социална компетентност на ученици и учители. Беше много интересно и през цялото време търсих своето място в нещата, за които говорехте. Това което научих е, че един от компонентите на емоционалната интелигентност е способността ни да разбираме чувствата на хората, с които общуваме. Това е емпатия – умението да погледнем на света през очите на другия човек като се свържем с чувствата, които той изпитва. Да сме способни на емпатия означава да сме способни да се свържем с другите хора на най-истинското ниво – там, където е сърцето и душата им. А това е богатство, което многократно се отплаща. Внимателно слушах и коментарите за равнопоставеността на учениците /нещо, което се опитвам непрекъснато да правя/, за активното изслушване, за обратната връзка с учениците, за социалната идентичност, за позитивния емоционален стимул. Най-силно впечатление ми направи лекцията на Бенджамин Зандер. Бих искала да имам филма с българските субтитри – ще бъде полезен за много хора, не само учители, да го видят. Колко е просто и позитивно всичко, за което говори.

Диана Кюкова, НУ Васил Левски, Козлодуй, 2015-11-24

Отзив за семинара или какво съм открил за себе си. Темата на симинара бе доста интересна, полезна и важна, най-общо казано за мен самия. Важността на проблема според мен се крие в това, че все повече деца и ученици в съвременното ни общество и по-конкретно в училище, се нуждаят от по-специално внимание и отношение. Какво имам в предвид? В нашето училище учат голям брой ученици от един доста специфичен етнос – ромския. Т.е. нашите ученици живеят, учат и се развиват в една доста трудна мултиетническа среда, а това до голяма степен затруднява комуникацията както между самите ученици, между ученици и учители, и най-вече между учители и родители, визирайки родителите на ромските деца. За мен, като учител работещ с деца и ученици в мултиетническа среда, проблемът е от особено значение. С други думи казано на нас, учителите са ни необходи нови методи и похвати, които да бъдат приложими съобразно създалите се обстоятелста и съобразно взаимоотошенията и съжителството, като цяло в подобна мултиетническа среда. Ето защо, до голяма степен темите и проблемите разгледани на подобни курсове и уебинари като този, в който взех участие и то с голямо удоволствие, могат да ни дадат нови насоки и напътствия, как и по какъв начин да съумеем да се справим с проблемите на деца и ученици, съжителстващи в подобна мултиетническа среда. Деца с различен психологичен профил, с по-усобен характер, с различен интелект, с различен социален статус и социална среда на израстване и възпитание. Специално внимание в уебинара бе отделено на работата в училище и в клас конкретно, с цел постигане на „по-добър климат” в училище. Тук е мястото да споделя своя практически опит , относно постигане на подобен климат в училище. А, именно - от няколко години работя с деца от различни възрастови групи и различен етнически произход в обща група /СИП/ по Декоративно и проложно изкуство. В този СИП децата заедно се научават да изработват различни декоративни предмети и украшения. Заедно се трудят, помагат си взаимно, работят на групи и по този начин се учат на качества, като взаимопомощ, сътрудничество, съпричастност и т.н. За мен, като техен ръководител това е начин за „уеднаквяване” така да се каже на възможностите между различните деца. Имайки в предвид различия като пол, години и етнос разбира се. Тук всички сме равни, всички сме еднакви и всички заедно постигаме поставената ни цел и заедно се радваме на своите „общи” резултати... Благодаря Ви!!!

Ивалин Сълковдки, Отец Паисий с.Борован , 2015-11-23

Емоционална и социална интелигентност за успешно лидерство Посланието, което разчетох за себе си, в настоящия уебинар е, че учителят е модел и пример за емоционална и социална интелигентност Една от причините според мен, поради които учителят трябва да има определени „умения“ за съпреживяване на емоциите при учениците е, че ученикът прекарва в „класната стая“ голяма част от детството и юношеството си – периодите на най-динамичното му емоционално развитие. В условията на целодневна организация, българската училищна среда става привилегировано пространство за емоционална социализация. Учителят , възпитателят, преподавателят(както и да го наречем), се явява важна фигура в развитието, възпитанието и въобще в съвременното формиране на личността на подрастващото българче. Още повече, че днешният родител е изключително зает и обременен с „оцеляването“, с финансовите проблеми на семейството. По-скоро - обременен. Той просто няма нито спокойствието, нито нужната подготовка, за да вдъхне увереност у детето, за да го насърчи. Той, самият е неуверен. Нима, не е естествена потребността на времето - учителят , възпитателят, преподавателят да приеме още повече присърце ролята на „емоционален възпитател“, отколкото на преподавател!

Цветка Колева, ОУ Хан Крум, София, 2015-11-05

С този уебинар имах възможността да науча някои техники за овладяване и управляване на гнева. Новите знания биха ми помогнали в моята работа. Това би се случило , когато помагам на децата да развият своята емоционална интелигентност. Защото тя за разлика от математическите и логически умения , които са генетично заложени – започва да се развива още от най- ранното общуване в семейството. За мен е важно да успявам да решавам сложни ситуации и конфликти между децата. Филмите, които изгледах ме накараха да погледна от другата страна и да се опитам да разбирам чуждите мотиви.Научих, че емоциите не само ни пречат, а могат да ни мотивират и помагат.Сега се чувствам по – уверена и съм убедена, че емоционалната интелигентност би ми помогнала да реагирам адекватно и своевременно. По време на работния процес бих заложила на толерантността и съм убедена ,че така заедно с децата ще постигнем успех. Като доказателство обръщам внимание на думите на Бенджамин Зандер: „ Ученикът не като проблем, а като загадка. Всеки ученик може да ви научи на нещо , защото всички сме чираци пред майстора Живот.”

Дияна Симеонова, 2015-11-04

Благодарности за прекрасния уебинар. Информацията беше поднесена увлекателно, с много примери и нагледни материали. Лекторът – д-р Стефания Димитрова ме впечатли с точното и стегнато изложение, с премереността си и ясната си дикция. Бяха разгледани компонентите на емоционалната интелигентност: познаване и овладяване на собствените чувства, емпатия, емоционална мотивация, умение за справяне с хроничния стрес. Споделени бяха стратегии и техники за успешно менажиране на училищния екип. Беше направен анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетенции, необходими на директора на училището за успешно менажиране на училищния екип. Лекторът представи психологическата и неврологична основа за успешно лидерство и изложи причините за професионалния стрес на мениджъра на училището. Представена бе и стратегия за устойчиво развитие на екипа на училището. Този семинар допринесе за повишаване на моята емоционална и социална интелигентност. Бих споделила с колегите си: - техниката на позитивната визия; „мечтите на колективно ниво – хартата на Том Щраус“; - как да активираме и събудим „идеалния аз“ в себе си и в другите; - стратегиите за обновяване на парасимпатиковата нервна система; - видовете активности, които обновяват ПСНС. Бих използвала споделените техники за контрол над хроничния стрес, както и за трениране на качества за успешни взаимоотношения „главен учител – учители“, „главен учител – ръководство“. Искрено се надявам, че ще съумея да намеря точния баланс във взаимоотношенията си с ключовите емоционални фигури в екипа.

Ирина Василева Иванова, главен учител по информатика и ИТ в МГ „Д-р Петър Берон“, Варна, 2015-10-10

ОТНОСНО: Проведен интернет семинар на 03.10.2015 год. на тема „Емоционална и социална интелигентност за успешно лидерство” За първи път участвам в интернет семинар и съм впечатлена от начина на представяне на темата от д-р Стефания Димитрова.Темата за емоционалната и социална интелигентност е актуална и полезна за успешно управление на класа, детската група и педагогическите специалисти. Модераторът направи задълбочено представяне на социални качества и емоционални характеристики за успешно лидерство, паралел между позитивен и негативен емоционален стимул, реален Аз и идеален Аз. В практически план се разработиха лични задания за успешни стратегии и техники за успешно менижиране на екипите и ситуациите. Темата беше подкрепена с интересни и непознати за мен интервюта на Даниел Големън, Анна Макки, Бенджамин Зандер. Представената сериозна теоритична обосновка на проблема и дискутираните практически казуси ще ми помогнат при разработването на темата за участие в процедура за придобиване на І клас квалификация през 2016 год. Приятно съм изненадана от отзивчивостта на д-р Димитрова за оказване на помощ при измерване на необходимите показатели в практически план и възможностите и за съвместна работа.

Атанаска Христова- директор на ОДЗ № 2 – гр. Мездра, 2015-10-07

ОТЗИВ ЗА УЕБИНАР ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА – 15-16 ЮНИ За първи път участвам в уебинар и ми беше много интересно да се присъединя към курса. Темата на семинара Емоционална и социална интелигентност за успешно управление на класа е нова и тепърва ще придобива значение за българските учители, поради тази причина реших да се включа. Уебинарът ми беше полезен с изясняване на новите понятия: емоционална и социална интелигентност. Втората част на курса ще ми бъде по-полезна в работата, и по-точно темите разглеждащи професионалния стрес, лидеството в класа и какви са стратегиите за изграждане на успешния лидер.

Ивелина Димитрова Старши учител, 2015-06-24

Изключително увлекателен и ползотворен уебинар ! Изграждането на нагласа на детето към положителното мислене и свързаните с него преживявания ще му помогне в изразяването на цялата палитра от емоционални състояния. Считам , че за нас учителите е важно системно да наблюдаваме поведението и реакциите на детето в ежедневието, като се стремим да стимулираме положителните емоции и нагласи, ограничавайки негативните възприятия,преживявания и постъпки.Моето мнение е, че придобитата в детството емоционална интелигентност е основа за по нататъшно осъзнаване на преживяванията и спонтанната им проява при отстояване на собственото мнение,без страх от отхвърляне, защото личността с висока емоционална интелигентност се ръководи от „вътрешния“ си глас и е в състояние да разпознава чувствата си ,успява да анализира и разгадава на личните си емоции , както и чувствата на значими за него хора.

Ана Цанкова, Второ СОУ ,,Проф.Никола Маринов", Търговище , 2015-06-20

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА (Стратегии и техники на учителя за успешно управление на класа) Преди 8 години четох книгата „Емоционална интелигентност” на Даниел Големан. Основното, което ми направи впечатление тогава е именно, че само високите академични резултати и висок IQ не са гаранция за висока успеваемост в професионален и личен план. Информацията относно въздействието на хормона oxytocin върху организма ни внесе нова светлина в една област, която отдавна ме вълнува. Обясних си защо някои хора с „по-голям” потенциал не се справят добре с работата и живота си. Хроничния стрес е неизбежен при всички, дори е необходим за да се изгради еластичност в живота ни. Успешното справяне с емоциите и стреса е първото, от което човек се нуждае, за да е успешен. Акцентът върху работата на симпатиковия и парасимпатиковия дялове на мозъка бе много полезен /Това, което съм учил по неврология за тези две зони бе доста оскъдно./. Това, че под влиянието на стреса намалява неврогенезата на мозъка, че видимото поле намалява с 30%, че води до нежелание за комуникация зависи от симпатиковия дял бе ново за мен. Но особено ме впечатли влиянието на парасимпатиковия дял – балансьора. Харесаха ми техниката за дневната доза възстановяване – Съсредоточаване, състрадание, помощ за другите, позитивна нагласа. Примера от темата за „Успешно лидерство” за резонантния и дисонантния учител бе много полезен. Накара ме да се замисля за някои неща, които съм допускал в работата си. И това как на глед незначителни неща в поведението ми могат да повлияят значително на групата или отделния ученик.

Николай Лоринков, ПГЯЕ Белене , 2015-06-20

Това е третата детска градина, която съм ръководила през последните 23 години и мога да споделя от личен опит, че във всеки колектив има сблъсъци на различно мислене и характери на служителите. Винаги има такъв, който се справя отлично, такъв, който вечно е недоволен и мърмори, друг, който няма мнение, такъв, който мрази всичко и всички и т.н. Семинарът бе полезен, за да осъзнаем как и по какъв начин можем да променим емоционалния климат на работното място, с цел да мотивираме служителите и да постигнем целите, които сме си поставили. Често работим по различни проекти и е важно как общуваме с родители и партньори. Трябва да сме отворени за нови идеи, да улавяме настроенията на хората, да умеем да разпределим работата и отговорностите според талантите и способностите на всеки един член на екипа. Както спомена Д-р Стефания Димитрова, успешният лидер трабва да познава собствените си чувства, да разбира чувствата на другите, да създава хармония в групата и да работи в екип, да я вдъхнови и доведе задачите до успешен финал. Мисля, че трябва да има по-често такива обучения. Учителите непрекъснато работят в стрес, от една страна на родителите, от друга на децата и все по-големите очаквания на обществото.

Петрана Велкова Директор на ОДЗ „Синчец“ гр.Брусарци, 2015-06-20

Емоционалната и социална интелигентност за успешно управление на класа (Стратегии и техники на учителя за успешно управление на класа) Представената на семинара тема „Емоционалната и социална интелигентност за успешно управление на класа” е изключително актуална и полезна за всички учители, особено, ако са и класни ръководители. Нагледно показаните и обяснени стратегии и техники за успешно управление на класа са нужни при изграждането на екип в класа, при овладяването на възникнали конфликти и при търсенето на по - голяма ефективност в груповите дейности. Показаните интерактивни методи и техники са ползотворни за по – резултатното общуване между учители и ученици и при повишаване на социалната интелигентност на индивидите в класа.

Ели Стойкова,ПГЯЕ Белене , 2015-06-17

„Емоционална и социална интелигентност”, организиран от CIREC. За първи път бе проведено такова обучение в нашето училище. Заедно с моите колеги се запознахме с нещо много интересно и различно. Изборът и подреждането на подходящи насоки за действие, придобити от този семинар тепърва ще се прилагат: - какво представляват емоционалната и социалната интелигентност; - познаваме ли собствените и чувствата на другите; - ролята на емпатията и емоционалната мотивация; - как можем да подобрим социалната си интелигентност; - ролята на учителя в този процес; - ролята на ПЕС /Позитивен Емоционален Стимул/ и НЕС /Негативен Емоционален Стимул/; - успешното лидерство; - стратегии за успешно управление на класа; - Ефектът на Пигмалион – за позитивното очакване; - създаване на позитивен характер; - техники на успешния лидер; - Gigsaw class – като пример за работа в екип; - стреса и преодоляването му; Много полезен момент в обучението бе, че нашия лектор д-р Стефания Димитрова съчетаваше информацията с визуални примери, които са от практиката на наши колеги от цял свят. Филмите, които гледахме, ни провокираха да търсим възможности за по-близък контакт с учениците и откриване на позитивното. Особено впечатляващи бяха методите на Бенджамин Зандер, Джейн Елиът, Барбара Фредериксън. За нас този семинар беше Позитивен Емоционален Стимул /ПЕС/.

Ирен Горанова Стайкова ПМГ Смолян, 2015-03-10

Щастлива съм, че участвах в он- лайн обучението “Емоционална и социална интелигентност за успешно лидерство в училище” Семинарът обогати моите познания и ми бе в полза не само като ръководител, но и в личностен план. Това, което чух и видях от видеопримерите споделих и с моето семейство. Д-р Стефания Димитрова е един прекрасен лектор, който с благия си тембър създаваше у мен нужното спокойствие, доверие и енергизиране.

Розета Величкова-Директор на НУМСИ “Христина Морфова”- Стара Загора, 2015-03-07

Всеки директор,който не е участвал в уебинара/нова дума в моя речник, все пак светът се движи напред и технологиите налагат нови термини/ може само да съжалява!Тази нова форма на обучение е удивителна!Поне за мен е така!Присъствайки на работното си място, аз едновременно наблюдавам работата на персонала и се обучавам!Или по-точно общувам с лектор, който владее в максимална степен магията на словото! С овладян глас, с подходяща интонация и на достъпен език лекторката д-р Стефания Димитрова така ни поднасяше материята, че двата часа се изнизваха неусетно.След всяка нейна лекция аз сравнявах себе си с типа лидер, за който бях чула и търсех техниката, подходяща за мен, която би ме променила!От примерите, които даваше разбирах, че проблеми имам не само аз и че е нещо естествено да търсим начини за тяхното решение!А при мен се получаваше така, че всяка трудност ме хвърляше в паника и се отразяваше на душевното ми здраве! Благодаря на лекторката ни, че си е направила труда да ни изпрати линкове на интервютата със световните светила ,за да можем да ги споделим с наши колеги!Защото те ни разкриват нови светове,добри световни практики, от които можем само да се учим! С удоволствие бих участвала и в следващия уебинар!Желая на всички инициатори на този проект все по-големи успехи!Те ме накараха да се чувствам като част от нещо ново и голямо!

Радка Николова – директор ЦДГ Слънце, 2015-03-03

От името на нашия екип от директор и трима помощник-директори на СОУ „Димитър Талев“ град Добрич -участници в семинар на тема: „Емоционална и социална интелигентност за успешно лидерство“, проведен на 26.02, 27.02 и 28.02.2015 година от 10-до 12 часа, изказваме нашите благодарности за предложените от Вас теми и начина, по който ги изнесохте. Изключително модерен и иновативен подход за провеждане на обучение. Темите бяха разработени и поднесени по интересен и достъпен начин, провокиращи нашето активно слушане и мислене. Полезни и актуални бяха въпросите, залегнали в презентациите, вдъхновяващи и насърчаващи. Бяхме впечатлени от подбраната информация, която представяше отрицателното влияние на стреса върху човешкия организъм, както и от изключително точните и актуални примери, онагледяващи презентациите. Предложените видео материали ще предоставим на педагогическата колегия.

СОУ Д. Талев гр. Добрич, 2015-03-01

Смятам че семинарът беше изключително полезен и ще го препоръчам на всички мои колеги.

Димитър Кокотанеков, Обсерватория, Хасково, 2015-02-24

Изключително съм доволна, че взех участие в интерактивния семинар на тема: „Емоционална и социална интелигентност за успешно лидерство в училището“. Считам, че обучението беше представено интересно и много полезно. Ще спомогне в процеса на работата ми да използвам осъзнато личните си качества като лидер, да разпознавам източниците на стрес и успешно да се справям с ежедневни и извънредни ситуации. Развитието на емоционалната интелигентност, ще ми даде възможност по-добре да координирам взаимоотношенията в екипа си и да го мотивирам за устойчиво развитие. Особено полезни ще ми бъдат познанията за лидерските контрасти, ресонансен и дисонансен лидер, компетентностите за успешно лидерство, физиологичното въздействие на стреса.

Пенка Петкова Георгиева – директор на Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ гр. Хасково, 2015-02-24

Усещаше се една много ведра и приятелска атмосфера в уебинара на ЦМИОК. Беше наистина приятно да видиш толкова много интелигентни хора, амбициозни и устремени да се развиват и обогатяват. Определено се чувствам окуражена да бъда лидер и щастлива от това интересно преживяване.

Даринка Стоянова СОУ Гео Милев гр. Варна, 2015-02-24

За първа година съм Помощник –директор в училище и целият семинар ми беше изключително полезен, за да се изградя като лидер, които умее да проявява своята емоционална интелигентност, който умее да проявява емпатия към другите.

Стелияна Ангелова Драгиева, ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ гр. Димитровград, 2015-02-20

Подкрепа на Центъра за международни изследвания, които ми позволиха лукса да се запозная по-подробно със значението на емоционалната и социална грамотност.

Стойка Йондова Директор на ОДЗ Звънче, Бургас, 2015-02-10

Впечатлението ми от семинара е доста добро, организацията беше отлична, информацията беше подробна и изчерпателна. Лекторът д-р Стефания Димитрова беше изключително любезна, добронамерена и отзивчива. Показа ни много добри практики за работата на учители и психолози от други страни. С голяма радост ще препоръчам курса на всички мой колеги и приятели. Мисля че всеки от тях има какво да си вземе и да остави, като добра практика. Смятам, че той би бил полезен, не само на учителите но и на голяма част от родителите.

Ася Рафаилова СОУ"МАКСИМ РАЙКОВИЧ" - гр.ЛЯСКОВЕЦ, 2015-02-01