Нашата мисия

CIREC

Център за международни изследвания за образование и култура (ЦМИОК) е организация с нестопанска цел, която работи с учени от Европа, Америка и Азия в разработването на научна мрежа за международни изследвания от перспективата на психологията, педагогиката, социологията и философията.

ЦМИОК е научна институция за сравнителни анализи и мониторинг на тенденциите в областта на образованието и културата и комуникационен център, домакин на интердисциплинарни и международни изследвания.

Децентрализираният подход дава възможност на Центъра да предаде най-новите идеи и резултати от изследвания на учени от различни краища на света ‚чиято работа би останала незабелязана, заради езикови бариери. Сравнителните изследвания се инициират от ЦМИОК или от неговите партньори. Девизът на проучванията е иновации и професионализъм . любопитство, и ентусиазъм.

ЦМИОК е институция в структурата на фондация Мадара-България.

Директор на Центъра е д-р Стефания Димитрова.

Услуги, предоставяни от ЦМИОК:

  • Услуги, предоставяни от ЦМИОК:
  • Съвместно с ДИУУ Софийски университет, Центърът предлага висококачествени лектории и Интернет семинари/уебинари по съвременни теми за образование и култура
  • Организира сравнителни изследвания и анализ
  • Осъществява обмен на данни и добри изследователски практики
  • Провежда мониторинг на тенденциите в областта на образованието и културата
  • Организира международни форми, конференции и семинари
  • Фондацията е лицензирана от МОН да издава удостоверения с кредити на педагогическите специалисти, участвали в семинарите/уебинарите

Публикации

Стратегията на Центъра е да се използват разнообразни комуникационни канали.

Онлайн информационна система е разработена, за да достигне до най-широк кръг потребители, което не би било възможно с публикуването на печатни материали.

Студенти в ЦМИОК

ЦМИОК осигурява не-платена работа за студенти, които се интересуват от кариера в областта на сравнителните изследвания за образование и култура.

За да кандидатствате, моля изпратете имейл / заявление, съдържащо мотивационно писмо и автобиография, като очертаете вашите научни интереси, информация за обучението си, предишен трудов опит, и защо се интересувате от ЦМИОК.

Успешните кандидати ще имат възможност да участват в разработването и изпълнението на международни изследователски проекти.

Центърът търси хора, които показват ангажираност и интереси в областта на сравнителните изследвания в областта на образованието и културата. Потенциалните кандидати трябва да са в състояние да се ангажират със съответния проект и да покажат надеждност и точност, както и добри устни и писмени комуникационни и компютърни умения.

Английски и български език са основните работни езици на ЦМИОК. Компетентност на други езици е приоритет.