Предстоящи CIREC събития

Nov 13, 2021

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Компетентностен подход Отразява актуалните тенденции в съвременното образование, които предполагат не само директен трансфер на знания от учителите към учениците, но и изграждане на умения за 21. век като самостоятелно и критично мислене, работа в екип...

 • Начало: Nov 13, 2021 10:00 am
 • Край: Nov 14, 2021 01:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: Уебинар
 • Цена: 40 лв

Oct 30, 2021

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес е уебинар, който разглежда предизвикателствата пред образованието в 21-ви век и спешната необходимост от използване на иновативни стратегии и методи на обучение, които да повишат мотива...

 • Начало: Oct 30, 2021 10:00 am
 • Край: Oct 31, 2021 01:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: Уебинар
 • Цена: 40 лв

Oct 16, 2021

ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ – при обучение от разстояние в електронна среда и присъствено

Уебинарът разглежда предизвикателствата пред мотивацията за учене или емоционалната, познавателна и поведенческа ангажираност на учениците към училището и учебния процес в условията на присъствено и дистанционно обучение (ОРЕС) . Решенията откриваме на...

 • Начало: Oct 16, 2021 10:00 am
 • Край: Oct 17, 2021 01:00 pm
 • Място: Уебинар
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 40 лв

Sep 24, 2021

ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ – при обучение от разстояние в електронна среда и присъствено

Уебинарът разглежда предизвикателствата пред мотивацията за учене или емоционалната, познавателна и поведенческа ангажираност на учениците към училището и учебния процес в условията на присъствено и дистанционно обучение (ОРЕС) . Решенията откриваме на...

 • Начало: Sep 24, 2021 09:30 am
 • Край: Sep 25, 2021 12:30 pm
 • Място: Семинар онлайн
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 40 лв

Sep 17, 2021

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Уебинар, който разглежда предизвикателствата пред образованието в 21-ви век и спешната необходимост от използване на иновативни стратегии и методи на обучение, които да повишат мотивацията за учене, критичното мислене и творчеството. Решенията откривам...

 • Начало: Sep 17, 2021 02:30 pm
 • Край: Sep 03, 2021 12:30 am
 • Място: Семинар онлайн
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 40 лв

Sep 09, 2021

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА 21. ВЕК

Преглед и сравнение на способностите и талантите,  дефинирани като „умения за 21. век“ според  Европейската комисия, МОН, ЮНЕСКО и др. представена е рамката за определяне на „уменията за 21. век“ от гледна точка на теориите за оценяване на развитието на у...

 • Начало: Sep 09, 2021 10:00 am
 • Край: Sep 09, 2021 05:00 pm
 • Място: Семинар онлайн
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 40 лв

Jun 25, 2021

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Уебинар, който разглежда предизвикателствата пред образованието в 21-ви век и спешната необходимост от използване на иновативни стратегии и методи на обучение, които да повишат мотивацията за учене, критичното мислене и творчеството. Решенията откривам...

 • Начало: Jun 25, 2021 12:30 am
 • Край: Jun 26, 2021 12:30 am
 • Място: Интернет
 • Адрес: онлайн семинар
 • Цена: 40 лв

Mar 13, 2021

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ЗА УСПЕШНО ЛИДЕРСТВО В УЧИЛИЩЕ

Онлайн семинар за директори и зам. директори на училища и детски градини по партньорска програма със Софийски университет Лектор д-р Стефания Димитрова. Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната интелигентност. Курсът отгов...

 • Начало: Mar 13, 2021 10:00 am
 • Край: Mar 13, 2021 05:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: CIREC, фондация Мадара-България
 • Цена: 40 лв

Mar 06, 2021

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, които следва да бъдат развивани в ранна и училищна възраст. Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната и социална интелигентност. Курсът отговаря ...

 • Начало: Mar 06, 2021 10:00 am
 • Край: Mar 07, 2021 01:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: онлайн семинар
 • Цена: 40 лв

Feb 13, 2021

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Направен е анализ на ключовите емоционални и социални умения, които следва да бъдат развивани в детската градина. Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната и социална интелигентност. Курсът отговаря на въпроса: „Защо и к...

 • Начало: Feb 13, 2021 10:00 am
 • Край: Feb 14, 2021 01:00 pm
 • Място: Internet
 • Адрес: семинар
 • Цена: 40 лв

Jan 23, 2021

РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЕ ЗА АДАПТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ

Семинарът в Интернет/уебинар  разглежда методи и техники за развиване на адаптивност и устойчивост на учителите във времето на необичайни предизвикателства. Решенията търсим на пресечната точка между психология и неврология. Ще получите информация з...

 • Начало: Jan 23, 2021 10:00 am
 • Край: Jan 23, 2021 05:00 pm
 • Място: Уебинар с кредит от Софийски университет
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 40 лв

Jan 16, 2021

СТРЕС И СПРАВЯНЕТО С НЕГО

Уебинарът /семинар в Интернет/ разглежда психичната и физиологична природа на стреса и предлага различни методи и техники за справяне с негативните последици от силния и хроничен стрес. Решенията търсим на пресечната точка между психология и неврология....

 • Начало: Jan 16, 2021 10:00 am
 • Край: Jan 16, 2021 01:00 pm
 • Място: Уебинар Софийски университет
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 30 лв

Nov 18, 2020

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

на 18-ти ноември от 10:00 до 13:00 ч и 19-ти ноември от 12:30 до 15:30 ч Направен е анализ на ключовите емоционални и социални умения, които следва да бъдат развивани в детската градина. Представена е психологическата и неврологична основа на емоци...

 • Начало: Nov 18, 2020 10:00 am
 • Край: Nov 19, 2020 12:30 pm
 • Място: Обучение онлайн
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 40 лв

Nov 04, 2020

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

4-ти ноември от 12:30 до 15:30 и на 5-ти ноември от 10:00 до 13:00 ч Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите...

 • Начало: Nov 04, 2020 12:30 pm
 • Край: Nov 05, 2020 10:00 am
 • Място: Обучение онлайн
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 40 лв

Sep 26, 2020

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

26 и 27 септември от 10:00 до 13:00 ч Направен е анализ на ключовите емоционални и социални умения, които следва да бъдат развивани в детската градина. Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната и социална интелигентност....

 • Начало: Sep 26, 2020 10:00 am
 • Край: Sep 27, 2020 01:00 pm
 • Място: Уебинар с кредит от Софийски университет
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 40 лв

Aug 29, 2020

Развиване на УМЕНИЕ ЗА АДАПТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ

Уебинарът разглежда предизвикателствата пред способността за адаптивност и устойчивост на учители и ученици и търси решения на пресечната точка между психология, неврология и педагогическа практика. Ще получите информация защо американските училища раз...

 • Начало: Aug 29, 2020 10:00 am
 • Край: Aug 29, 2020 05:00 pm
 • Място: Обучение онлайн
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 40 лв

Aug 24, 2020

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в класа

Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на учителя за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа за успешно лидерство. Изложени са причините за професионалния стрес на уч...

 • Начало: Aug 24, 2020 10:00 am
 • Край: Aug 24, 2020 10:00 pm
 • Място: Обучение онлайн
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 40 лв

Aug 15, 2020

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да бъде неутрализиран...

 • Начало: Aug 15, 2020 10:00 am
 • Край: Aug 15, 2020 05:00 pm
 • Място: Обучение онлайн
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 40 лв

Aug 10, 2020

Развиване на умения за XXI век

Преглед и сравнение на способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „умения за XXI век“ според Европейската комисия, ЮНЕСКО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. Теоретична рамка за определяне на „уменията за XXI ве...

 • Начало: Aug 10, 2020 10:00 am
 • Край: Aug 10, 2020 05:00 pm
 • Място: Обучение онлайн
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 40 лв

Jul 24, 2020

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да бъде неутрализиран...

 • Начало: Jul 24, 2020 03:35 pm
 • Край: Jul 24, 2020 03:35 pm
 • Място: Обучение онлайн
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 40 лв

Apr 17, 2020

ЛЕКЦИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП „Развиване на умения адаптивност и устойчивост“

Тези от вас, които желаят да чуят избрани откъси от уебинара „Развиване на умения адаптивност и устойчивост“ , (проведен на 11-ти и 12-ти април), могат да участват във WATCH PARTY във Фейсбук групата „Образование за XXI век“ от 10:00 ч. до 11:00 ч на ...

 • Начало: Apr 17, 2020 10:00 am
 • Край: Apr 17, 2020 11:00 am
 • Място: Фейсбук групата „Образование за XXI век“
 • Адрес: https://www.facebook.com/groups/obrazovanie21
 • Цена: 0 лв

Apr 11, 2020

РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ И АДАПТИВНОСТ

Уебинарът разглежда предизвикателствата пред способността за адаптивност и устойчивост на учители и ученици и търси решения на пресечната точка между психология, неврология и педагогическа практика. Ще получите информация защо американските училища оце...

 • Начало: Apr 11, 2020 10:00 am
 • Край: Apr 12, 2020 01:00 pm
 • Място: Обучение онлайн
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 30 лв

Mar 28, 2020

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да б...

 • Начало: Mar 28, 2020 10:00 am
 • Край: Mar 29, 2020 06:00 pm
 • Място: CIREC
 • Адрес: Internet
 • Цена: 30 лв

Mar 22, 2020

Създаване и развиване на УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК

Преглед и сравнение на способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „умения за XXI век“ според Европейската комисия, ЮНЕСКО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. Теоретична рамка за определяне на „уменията за XXI ве...

 • Начало: Mar 22, 2020 10:00 am
 • Край: Mar 23, 2020 06:00 pm
 • Място: CIREC
 • Адрес: Internet
 • Цена: 40 лв

Mar 17, 2020

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в класа

Тематична рамка Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на учителя за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа за успешно лидерство. Изложени са причините за професи...

 • Начало: Mar 17, 2020 10:00 am
 • Край: Mar 15, 2020 06:00 pm
 • Място: CIREC
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 40 лв

Mar 07, 2020

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в средното училище

Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ – теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика на позитивно образование ще бъдат представен...

 • Начало: Mar 07, 2020 10:00 am
 • Край: Mar 07, 2020 05:00 pm
 • Място: CIREC
 • Адрес: Internet
 • Цена: 40 лв

Feb 15, 2020

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да б...

 • Начало: Feb 15, 2020 02:00 pm
 • Край: Feb 16, 2020 06:00 pm
 • Място: CIREC
 • Адрес: Internet
 • Цена: 40 лв

Feb 08, 2020

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на училището и детската градина

Уебинар ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в училището. Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетенции, необходими на директора на училището за успешно менажиране на училищния екип и на учителя за управление на ...

 • Начало: Feb 08, 2020 02:00 pm
 • Край: Feb 09, 2020 06:00 pm
 • Място: CIREC
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 40 лв

Feb 01, 2020

Развиване на УМЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ

Уебинарът разглежда предизвикателствата пред способността за устойчивост на учители и ученици и търси решения на пресечната точка между психология, неврология и педагогическа практика. Представена е т.нар. „революция в педагогическата наука“ – познание...

 • Начало: Feb 01, 2020 02:00 pm
 • Край: Feb 02, 2020 06:00 pm
 • Място: CIREC
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 40 лв

Jan 25, 2020

Създаване и развиване на ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, които следва да бъдат развивани в ранна и училищна възраст. Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната и социална интелигентност. Курсът отговаря ...

 • Начало: Jan 25, 2020 10:00 am
 • Край: Jan 26, 2020 05:00 pm
 • Място: CIREC
 • Адрес: Internet
 • Цена: 40 лв

Jan 18, 2020

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в началното училище

Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в следните теми: теор...

 • Начало: Jan 18, 2020 10:00 am
 • Край: Jan 19, 2020 05:00 pm
 • Място: CIREC
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 40 лв

Sep 28, 2019

ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

Конференция за иновации в образованието: японският опит и добри практики в България, която ще се състои на 28-ми септември. Регистрацията е отворена сега до запълване на местата. ПРОГРАМА Първа част Встъпителна лекция „Умения за XXI век- японската ф...

 • Начало: Sep 28, 2019 10:00 am
 • Край: Sep 28, 2019 04:00 pm
 • Място: Софийски университет
 • Адрес: бул. Цар Освободител 15, София
 • Цена: 0 лв

Sep 16, 2019

СОФИЯ-ТОКИО - автор д-р Стефания Димитрова

София-Токио:Светът през погледа на детската и младежка култура на две поколения....

 • Начало: Sep 16, 2019 10:00 am
 • Край: Sep 16, 2019 05:00 pm
 • Място: Софийски университет
 • Адрес: CIREC
 • Цена: 0 лв

Apr 23, 2019

РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ

Уебинарът разглежда предизвикателствата пред способността за устойчивост на учители и ученици и търси решения на пресечната точка между психология, неврология и педагогическа практика. Представена е т.нар. „революция в педагогическата наука“ - познание...

 • Начало: Apr 23, 2019 02:00 pm
 • Край: Apr 24, 2019 05:00 pm
 • Място: уебинар
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 70 лв

Mar 30, 2019

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК

Преглед и сравнение на способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „умения за XXI век“ според Европейската комисия, ЮНЕСКО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. Теоретична рамка за определяне на „уменията за XXI ве...

 • Начало: Mar 30, 2019 10:00 am
 • Край: Mar 30, 2019 05:00 pm
 • Място: Internet
 • Адрес: Уебинар на CIREC
 • Цена: 40 лв

Mar 26, 2019

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в началното училище

Предназначен за учители, класни ръководители и други педагогически кадри в начални училища Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психолог...

 • Начало: Mar 26, 2019 02:00 pm
 • Край: Mar 27, 2019 05:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: Уебинар на CIREC
 • Цена: 40 лв

Mar 23, 2019

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на класа

(Стратегии и техники на учителя за успешно управление на класа) Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри Тематична рамка на двата семинара Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и ...

 • Начало: Mar 23, 2019 10:00 am
 • Край: Mar 23, 2019 05:00 pm
 • Място: Internet
 • Адрес: CIREC
 • Цена: 40 лв

Mar 19, 2019

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в училището

Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетенции, необходими на директора на училището за успешно менажиране на училищния екип и на учителя за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа за успешн...

 • Начало: Mar 19, 2019 02:00 pm
 • Край: Mar 20, 2019 05:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: Уебинар на CIREC
 • Цена: 40 лв

Mar 12, 2019

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да б...

 • Начало: Mar 12, 2019 02:00 pm
 • Край: Mar 13, 2019 05:00 pm
 • Място: уебинар
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 40 лв

Mar 09, 2019

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да б...

 • Начало: Mar 09, 2019 10:00 am
 • Край: Mar 09, 2019 05:00 pm
 • Място: уебинар
 • Адрес: Интернет
 • Цена: 40 лв

Feb 19, 2019

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да б...

 • Начало: Feb 19, 2019 10:00 am
 • Край: Feb 19, 2019 05:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: Уебинар на CIREC
 • Цена: 40 лв

Feb 02, 2019

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да б...

 • Начало: Feb 02, 2019 10:00 am
 • Край: Feb 02, 2019 05:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: Уебинар на CIREC
 • Цена: 40 лв

Apr 28, 2018

Позитивно образование

Център за международни изследвания за образование и култура CIREC участва през 2017 г в международен проект на тема Позитивно образование, в резултат на който разработихме съвместно с ДИУУ Софийски университет този квалификационен уебинар за учители. ...

 • Начало: Apr 28, 2018 10:00 am
 • Край: Apr 28, 2018 05:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: Уебинар на CIREC
 • Цена: 40 лв

Apr 21, 2018

РАБОТА С ТРУДНИ УЧЕНИЦИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация, хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да б...

 • Начало: Apr 21, 2018 10:00 am
 • Край: Apr 21, 2018 05:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: Уебинар на CIREC
 • Цена: 40 лв

Apr 14, 2018

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация, хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да б...

 • Начало: Apr 14, 2018 10:00 am
 • Край: Apr 14, 2018 05:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: Уебинар на CIREC
 • Цена: 40 лв

Mar 24, 2018

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в училището

(Стратегии и техники на директора за успешно менажиране на училищния екип Предназначен за директори на училища Тематична рамка на двата семинара Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на директо...

 • Начало: Mar 24, 2018 10:00 am
 • Край: Feb 24, 2018 05:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: Уебинар на CIREC
 • Цена: 40 лв

Mar 23, 2018

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в класа

(Стратегии и техники на учителя за успешно управление на класа) Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри Тематична рамка на двата семинара Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и ...

 • Начало: Mar 23, 2018 10:00 am
 • Край: Mar 23, 2018 05:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: Уебинар на CIREC
 • Цена: 40 лв

Mar 17, 2018

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в класа

(Стратегии и техники на учителя за успешно управление на класа) Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри Тематична рамка на двата семинара Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и ...

 • Начало: Mar 17, 2018 10:00 am
 • Край: Mar 17, 2018 05:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: Уебинар на CIREC
 • Цена: 40 лв

Mar 10, 2018

Създаване и развиване на УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК

Предназначен за директори, учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри Тематична рамка СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК Преглед и сравнение на способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „у...

 • Начало: Mar 10, 2018 10:00 am
 • Край: Mar 10, 2018 05:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: Уебинар на CIREC
 • Цена: 40 лв

Mar 03, 2018

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ на децата

Предназначен за учителии други педагогически кадри в детските градини Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, които следва да бъдат развивани в ранна възраст. Представена е психологическата и неврологична осно...

 • Начало: Mar 03, 2018 10:00 am
 • Край: Mar 03, 2018 05:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: Уебинар на CIREC
 • Цена: 40 лв

Feb 17, 2018

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в средното училище

Предназначен за учители, класни ръководители и други педагогически кадри в средни училища Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психоло...

 • Начало: Feb 17, 2018 10:00 am
 • Край: Feb 17, 2018 05:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: Уебинар на CIREC
 • Цена: 40 лв

Feb 11, 2018

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в началното училище

Предназначен за учители, класни ръководители и други педагогически кадри в начални училища Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психолог...

 • Начало: Feb 11, 2018 10:00 am
 • Край: Feb 11, 2018 05:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: Уебинар на CIREC
 • Цена: 40 лв

Feb 06, 2018

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в училището

Тематична рамка на двата семинара Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на директора на училището за успешно менажиране на училищния екип и на учителя за управление на класа. Представена е психоло...

 • Начало: Feb 06, 2018 02:00 pm
 • Край: Feb 07, 2018 05:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: Уебинар на CIREC
 • Цена: 40 лв

Jan 30, 2018

Уебинар УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК

Тематична рамка Преглед и сравнение на способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „умения за XXI век“ според Европейската комисия, ЮНЕСКО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. Теоретична рамка за определяне на „у...

 • Начало: Jan 30, 2018 02:00 pm
 • Край: Jan 31, 2018 05:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: Уебинар на CIREC
 • Цена: 40 лв

Jan 23, 2018

Уебинар ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в средното училище

Предназначен за учители, класни ръководители и други педагогически кадри в средното училище Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психолог...

 • Начало: Jan 23, 2018 02:00 pm
 • Край: Jan 24, 2018 02:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: Уебинар на CIREC
 • Цена: 40 лв

Jan 16, 2018

Уебинар ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в началното училище

Предназначен за учители, класни ръководители и други педагогически кадри в началнfото чилище Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психоло...

 • Начало: Jan 16, 2018 02:00 pm
 • Край: Jan 17, 2018 05:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: Уебинар на CIREC
 • Цена: 40 лв

May 20, 2017

Уебинар ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в началното училище

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в следните теми: теория и практика на поз...

 • Начало: May 20, 2017 10:00 am
 • Край: May 20, 2017 06:00 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: уебинар
 • Цена: 40 лв

May 14, 2017

Уебинар ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в средното училище

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в следните теми: теория и практика на поз...

 • Начало: May 14, 2017 10:00 am
 • Край: May 14, 2017 04:30 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: уебинар
 • Цена: 40 лв

Apr 29, 2017

Уебинар КОМПЕТЕНТОСТИ (УМЕНИЯ) ЗА ХХI ВЕК (програма, училище, учители, ученици)

В този уебинар ще получите информация за понятието "умения за XXI век" и „компетентности за XXI век“, разработени от ЮНЕСКО, Европейската комисия, Организацията за икономическо сътрудничество и др., залегнали в Закона за предучилищното и училищно образова...

 • Начало: Apr 29, 2017 10:00 am
 • Край: Apr 29, 2017 04:30 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: уебинар
 • Цена: 40 лв

Apr 22, 2017

Уебинар ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

В този уебинар ще получите информация за това какво представлява емоционалната интелигентност (ЕИ) и социалната интелигентност (СИ); ще получите отговор на въпроса „Кога наричаме директора или учителя “Лидер на ХХI век” и какви са неговите компетентности;...

 • Начало: Apr 22, 2017 10:00 am
 • Край: Apr 22, 2017 04:30 pm
 • Място: Интернет
 • Адрес: уебинар
 • Цена: 40 лв