Предстоящи CIREC събития

Партньорска програма на фондация Мадара-България и Софийски университет

Mar 30, 2024

ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ

Повишаване на мотивацията за учене или какви са факторите за повишаване на емоционалната, познавателна и поведенческа ангажираност на учениците към училището и учебния процес . Решенията откриваме на пресечната точка между психология, неврология и добри п...

 • Начало : Mar 30, 2024 09:30 am
 • Край : Mar 30, 2024 02:30 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 45 лв

Mar 16, 2024

ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

Семинарът онлайн ще се фокусира върху ефективната работа с родителите. Учителите и другите педагогически специалисти се нуждаят от подробна информация за психологическите особености както на децата, които са обхванати в образователната система Z и Алфа...

 • Начало : Mar 16, 2024 09:30 am
 • Край : Mar 16, 2024 02:30 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 45 лв

Mar 09, 2024

STEM и STEAM: ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

STEM/STEAM: Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес е уебинар /семинар онлайн/, който предлага повече от петдесет методи и техники за активиране на познавателната, емоционалната, поведенческа ангажираност на учениците. Уча...

 • Начало : Mar 09, 2024 09:30 am
 • Край : Mar 10, 2024 03:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 45 лв

Feb 10, 2024

РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЕ ЗА АДАПТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ

Уебинарът  разглежда методи и техники за развиване на адаптивност и устойчивост, като основни умения за 21. век. Ще получите информация защо в американските училища освен аналитичната и емоционална интелигентност се възпитава и адаптивна интелигентност...

 • Начало : Feb 10, 2024 09:30 am
 • Край : Feb 10, 2024 03:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 45 лв

Jan 27, 2024

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Анализ и добри практики за създаване на емоционална и социална интелигентност на учениците. Лектор д-р Стефания Димитрова Предложени са упражнения за разбиране на емоциите, овладяване на емоциите, както и техники и методи за трениране на социални умени...

 • Начало : Jan 27, 2024 09:30 am
 • Край : Jan 27, 2024 02:00 pm
 • Място : Интерне
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 45 лв

Jan 20, 2024

СТРЕС В УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ И НЕГОВОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ

Уебинарът разглежда психичната и физиологична природа на стреса в учителската професия и предлага различни методи и техники за справяне с негативните последици от силния и хроничен стрес. Решенията търсим на пресечната точка между психология и невроло...

 • Начало : Jan 20, 2024 09:30 am
 • Край : Jan 20, 2024 12:30 am
 • Място : уелинар
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 45 лв

Jan 13, 2024

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в следните теми: особености на поколенията Z и алфа и нови стратегии и методи за повишаване на способността и мотивацията им за учене; нови стратегии и техники за академично и педагогиче...

 • Начало : Jan 13, 2024 09:30 am
 • Край : Jan 13, 2024 03:00 pm
 • Място : Уебинар
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 45 лв

Dec 09, 2023

STEM и STEAM: ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

STEM/STEAM: Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес е уебинар /семинар онлайн/, който предлага повече от петдесет методи и техники за активиране на познавателната, емоционалната, поведенческа ангажираност на учениците. Уча...

 • Начало : Dec 09, 2023 09:30 am
 • Край : Dec 09, 2023 02:00 pm
 • Място : Уебинар
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 45 лв

Nov 05, 2023

СТРЕС В УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ И НЕГОВОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ

Уебинарът разглежда психичната и физиологична природа на стреса и предлага различни методи и техники за справяне с негативните последици от силния и хроничен стрес. Решенията търсим на пресечната точка между психология и неврология. Представена е т...

 • Начало : Nov 05, 2023 09:30 am
 • Край : Nov 05, 2023 12:30 am
 • Място : уебинар
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 45 лв

Oct 15, 2023

СТЕМ: ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес е уебинар /семинар онлайн/, който предлага повече от петдесет методи и техники за активиране на познавателната, емоционалната, поведенческа ангажираност на учениците. Семинарът разгл...

 • Начало : Oct 15, 2023 09:30 am
 • Край : Oct 15, 2023 02:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 45 лв

Sep 23, 2023

ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

Семинарът онлайн ще се фокусира върху ефективната работа с родителите. Учителите и другите педагогически специалисти се нуждаят от подробна информация за психологическите особености както на децата, които са обхванати в образователната система Z и Алфа...

 • Начало : Sep 23, 2023 09:30 am
 • Край : Sep 23, 2023 02:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар
 • Цена : 45 лв

Sep 09, 2023

ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА

Емоционална и социална интелигентност за успешно управление на класа Уебинар на 9.09.2023 9:30-14:00 ч Лектор д-р Стефания Димитрова След успешно преминаване на уебинара участниците ще : повишат своята емоционална и социална интелигентност, з...

 • Начало : Sep 09, 2023 09:30 am
 • Край : Sep 09, 2023 02:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 45 лв

Jul 05, 2023

Семинар за учители ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Семинар за учителите на ГПЧЕ "РоменРолан" Стара Загора...

 • Начало : Jul 05, 2023 10:00 am
 • Край : Jul 05, 2023 02:00 pm
 • Място : Уебинар
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 0 лв

Jul 03, 2023

ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ

Квалификационен семинар за учителите на ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково...

 • Начало : Jul 03, 2023 10:00 am
 • Край : Jul 03, 2023 02:00 pm
 • Място : с Врата Асеновград
 • Адрес : с Врата Асеновград
 • Цена : 0 лв

Jun 24, 2023

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Анализ и добри практики за създаване на емоционална и социална интелигентност на учениците. Лектор д-р Стефания Димитрова Предложени са упражнения за разбиране на емоциите, овладяване на емоциите, както и техники и методи за трениране на социални умени...

 • Начало : Jun 24, 2023 10:00 am
 • Край : Jun 25, 2023 03:00 pm
 • Място : Ловеч
 • Адрес : хотел Президиум
 • Цена : 0 лв

May 20, 2023

ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

Семинарът ще се фокусира върху ефективната работа с родителите. Учителите и другите педагогически специалисти се нуждаят от подробна информация за психологическите особености както на децата, които са обхванати в образователната система Z и Алфа така и...

 • Начало : May 20, 2023 10:00 am
 • Край : Nov 30, -0001 12:00 am
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 45 лв

Apr 29, 2023

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС „НАЙ-ИНТЕРЕСНА ДОБРА УЧИТЕЛСКА ПРАКТИКА“

С голямо удоволствие бихме желали да ви съобщим, че в конкурса участваха многобройни стойностни добри практики, което за пореден път ни кара да се чувстваме щастливи с активните и креативни български учители. Добрите практики бяха на високо професионал...

 • Начало : Apr 29, 2023 10:00 am
 • Край : Apr 29, 2023 10:00 am
 • Място : София
 • Адрес : фондация Мадара-България
 • Цена : 0 лв

Apr 29, 2023

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес е уебинар /семинар онлайн/, който предлага повече от петдесет методи и техники за активиране на познавателната, емоционалната, поведенческа ангажираност на учениците. Семинарът разгл...

 • Начало : Apr 29, 2023 10:00 am
 • Край : Apr 29, 2023 04:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 45 лв

Apr 22, 2023

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на класа

Лектор д-р Стефания Димитрова Направен е анализ на ключовите емоционални и социални компетентности, необходими на учителя  за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа на успешното лидерство. Предложени са техники за ...

 • Начало : Apr 22, 2023 10:00 am
 • Край : Apr 22, 2023 03:30 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 45 лв

Apr 01, 2023

СТРЕС И СПРАВЯНЕТО С НЕГО

Лектор д-р Стефания Димитрова Уебинарът /семинар в Интернет/  разглежда психичната и физиологична природа на стреса и предлага различни методи и техники за справяне с негативните последици от силния и хроничен стрес. Решенията търсим на пресечната т...

 • Начало : Apr 01, 2023 10:00 am
 • Край : Apr 01, 2023 01:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 45 лв

Mar 18, 2023

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Лектор д-р Стефания Димитрова Анализ и добри практики за създаване на емоционална и социална интелигентност на децата в детската градина. Предложени са упражнения за разбиране на емоциите, овладяване на емоциите, както и техники и методи за трениран...

 • Начало : Mar 18, 2023 10:00 am
 • Край : Mar 18, 2023 04:30 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 45 лв

Feb 18, 2023

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Семинар онлайн/уебинар по партньорска програма на ДИУУ Софийски университет и фондация Мадара-България Лектор д-р Стефания Димитрова Новата визия за компетентностен подход в образованието представя развиване на ключови компетентности на учениците в ...

 • Начало : Feb 18, 2023 10:00 am
 • Край : Feb 18, 2023 04:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 45 лв

Feb 04, 2023

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес е уебинар /семинар онлайн/, който предлага повече от петдесет методи и техники за активиране на познавателната, емоционалната, поведенческа ангажираност на учениците. Семинарът разгл...

 • Начало : Feb 04, 2023 10:00 am
 • Край : Feb 04, 2023 04:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 45 лв

Jan 28, 2023

ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ

Повишаване на мотивацията за учене или какви са факторите за повишаване на емоционалната, познавателна и поведенческа ангажираност на учениците към училището и учебния процес . Решенията откриваме на пресечната точка между психология, неврология и добри п...

 • Начало : Jan 28, 2023 10:00 am
 • Край : Jan 28, 2023 04:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар/ Семинар онлайн
 • Цена : 45 лв

Jan 14, 2023

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК

Преглед и сравнение на способностите и талантите, дефинирани като „умения за 21. век“ според Европейската комисия, МОН, ЮНЕСКО и др.. Представена е рамката за определяне на „уменията за 21. век“ от гледна точка на теориите за оценяване на развитието на ...

 • Начало : Jan 14, 2023 10:00 am
 • Край : Jan 14, 2023 04:30 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 45 лв

Dec 03, 2022

РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЕ ЗА АДАПТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ

ебинарът разглежда методи и техники за развиване на адаптивност и устойчивост, като основни умения за 21. век. Ще получите информация защо в американските училища освен аналитичната и емоционална интелигентност се възпитава и адаптивна интелигентност ...

 • Начало : Dec 03, 2022 10:00 am
 • Край : Dec 03, 2022 04:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 45 лв

Nov 26, 2022

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Семинар онлайн/уебинар по партньорска програма на ДИУУ Софийски университет и фондация Мадара-България Лектор д-р Стефания Димитрова Новата визия за компетентностен подход в образованието представя развиване на ключови компетентности на учениците в ...

 • Начало : Nov 26, 2022 10:00 am
 • Край : Nov 26, 2022 04:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : семинар
 • Цена : 45 лв

Nov 19, 2022

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

ОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ – теория, методика и добри образователни практики в началното училище, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Видеоматериали от България, САЩ, Япония, Австралия. Последните тенденции в педагогическа...

 • Начало : Nov 19, 2022 10:00 am
 • Край : Nov 19, 2022 04:00 pm
 • Място : Интрнет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 45 лв

Nov 05, 2022

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес е уебинар /семинар онлайн/, който предлага повече от петдесет методи и техники за активиране на познавателната, емоционалната, поведенческа ангажираност на учениците. Семинарът разгл...

 • Начало : Nov 05, 2022 10:00 am
 • Край : Nov 05, 2022 04:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар
 • Цена : 45 лв

Oct 29, 2022

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Лектор д-р Стефания Димитрова Анализ и добри практики за създаване на емоционална и социална интелигентност на децата в детската градина.Предложени са упражнения за разбиране на емоциите, овладяване на емоциите, както и техники и методи за трениране на...

 • Начало : Oct 29, 2022 10:00 am
 • Край : Oct 29, 2022 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 45 лв

Oct 22, 2022

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на училището / детската градина

Лектор д-р Стефания Димитрова Уебинар ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на училището. Направен е анализ на ключовите емоционални и социални и компетентности, необходими на директора на училището или детската градина за успешно менажира...

 • Начало : Oct 22, 2022 10:00 am
 • Край : Oct 22, 2022 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар
 • Цена : 45 лв

Oct 15, 2022

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Лектор д-р Стефания Димитрова Анализ и добри практики за създаване на емоционална и социална интелигентност на учениците.Предложени са упражнения за разбиране на емоциите, овладяване на емоциите, както и техники и методи за трениране на социални умения...

 • Начало : Oct 15, 2022 10:00 am
 • Край : Oct 15, 2022 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 45 лв

Oct 01, 2022

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на училището и детската градина

Лектор д-р Стефания Димитрова Уебинар ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на училището. Направен е анализ на ключовите емоционални и социални и компетентности, необходими на директора на училището или детската градина за успешно менажира...

 • Начало : Oct 01, 2022 10:00 am
 • Край : Oct 02, 2022 01:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар
 • Цена : 40 лв

Sep 17, 2022

ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ

Семинарът разглежда предизвикателствата пред ангажираността на учениците към ученето. Направен е анализ на факторите за повишаване на емоционалната, познавателна и поведенческа ангажираност на учениците към училището и учебния процес . лектор д-р Сте...

 • Начало : Sep 17, 2022 10:00 am
 • Край : Sep 17, 2022 04:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар
 • Цена : 40 лв

Sep 02, 2022

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Семинарът отразява актуалните тенденции в съвременното образование, които предполагат не само директно предаване на знания от учителите към учениците, но и изграждане на умения за 21-ви век . Новата визия за компетентностен подход представя ключовите комп...

 • Начало : Sep 02, 2022 10:00 am
 • Край : Oct 02, 2022 01:00 pm
 • Място : Велинград
 • Адрес : семинар
 • Цена : 0 лв

Jun 11, 2022

РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА АДАПТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ

Уебинарът разглежда методи и техники за развиване на адаптивност и устойчивост, като основни умения за 21. век. Ще получите информация защо в американските училища освен аналитичната и емоционална интелигентност се възпитава и адаптивна интелигентност...

 • Начало : Jun 11, 2022 10:37 pm
 • Край : Jun 12, 2022 03:37 pm
 • Място : ИЗНЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ
 • Адрес : СЕМИНАР
 • Цена : 70 лв

Apr 16, 2022

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

на 16/04/2022 10Компетентностен подход в образованието отразява актуалните тенденции в съвременното образование, които предполагат не само директно предаване на знания от учителите към учениците, но и изграждане на умения за 21. век . Новата визия за комп...

 • Начало : Apr 16, 2022 10:00 am
 • Край : Apr 17, 2022 01:00 pm
 • Място : Internet
 • Адрес : webinar
 • Цена : 40 лв

Apr 09, 2022

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Лектор д-р Стефания Димитрова Компетентностен подход в образованието Отразява актуалните тенденции в съвременното образование, които предполагат не само директно предаване на знания от учителите към учениците, но и изграждане на умения за 21. век . ...

 • Начало : Apr 09, 2022 10:00 am
 • Край : Apr 10, 2022 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Семинар онлайн
 • Цена : 40 лв

Apr 02, 2022

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на класа

Лектор д-р Стефания Димитрова Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на учителя за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа за успешно лидерство. Изложени са причи...

 • Начало : Apr 02, 2022 10:00 am
 • Край : Apr 04, 2022 01:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Семинар онлайн
 • Цена : 40 лв

Mar 26, 2022

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес е уебинар /семинар онлайн/, който предлага повече от петдесет методи и техники за активиране на познавателната, емоционалната, поведенческа ангажираност на учениците. Семинарът разгл...

 • Начало : Mar 26, 2022 10:00 am
 • Край : Mar 26, 2022 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : семинар онлайн
 • Цена : 40 лв

Mar 19, 2022

МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ

Мотивация за учене е уебинар (обучение онлайн), който разглежда предизвикателствата пред ангажираността  на учениците към ученето в условия на присъствено и обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Направен е анализ на факторите за повишаване на ...

 • Начало : Mar 19, 2022 10:00 am
 • Край : Mar 20, 2022 01:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 40 лв

Feb 19, 2022

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Анализ и добри практики за създаване на емоционална интелигентност на учениците. Лектор д-р Стефания Димитрова Предложени са упражнения за разбиране на емоциите, овладяване на емоциите, както и техники и методи за трениране на социални умения, които сл...

 • Начало : Feb 19, 2022 10:00 am
 • Край : Feb 19, 2022 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : семинар онлайн
 • Цена : 40 лв

Jan 29, 2022

МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ в условия на обучение от разстояние и присъствено

лектор д-р Стефания Димитрова Уебинарът разглежда предизвикателствата пред мотивацията за учене на учениците в условията на присъствено и обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Направен е анализ на факторите за повишаване на емоционалната, п...

 • Начало : Jan 29, 2022 10:00 am
 • Край : Jan 30, 2022 01:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар
 • Цена : 40 лв

Jan 22, 2022

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на класа

д-р Стефания Димитрова Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на учителя за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа за успешно лидерство. Изложени са причините ...

 • Начало : Jan 22, 2022 10:00 am
 • Край : Jan 23, 2022 01:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар
 • Цена : 40 лв

Jan 22, 2022

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИЕТО

Компетентностен подход в образованието – Партньорска програма на ДИУУ Софийски университет и фондация Мадара-България Компетентностен подход в образованието Отразява актуалните тенденции в съвременното образование, които предполагат не само директн...

 • Начало : Jan 22, 2022 10:00 am
 • Край : Jan 23, 2022 01:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар
 • Цена : 40 лв

Jan 15, 2022

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на училището и детската градина

Уебинар ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на училището. Направен е анализ на ключовите емоционални и социални и компетентности, необходими на директора на училището или детската градина за успешно менажиране на училищния екип. Представ...

 • Начало : Jan 15, 2022 10:00 am
 • Край : Jan 16, 2022 01:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 40 лв

Dec 11, 2021

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес е уебинар, който разглежда предизвикателствата пред образованието в 21-ви век и спешната необходимост от използване на иновативни стратегии и методи на обучение, които да повишат мотива...

 • Начало : Dec 11, 2021 10:00 am
 • Край : Dec 12, 2021 01:00 pm
 • Място : Уебинар
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 40 лв

Nov 13, 2021

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Компетентностен подход Отразява актуалните тенденции в съвременното образование, които предполагат не само директен трансфер на знания от учителите към учениците, но и изграждане на умения за 21. век като самостоятелно и критично мислене, работа в екип...

 • Начало : Nov 13, 2021 10:00 am
 • Край : Nov 14, 2021 01:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар
 • Цена : 40 лв

Oct 30, 2021

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес е уебинар, който разглежда предизвикателствата пред образованието в 21-ви век и спешната необходимост от използване на иновативни стратегии и методи на обучение, които да повишат мотива...

 • Начало : Oct 30, 2021 10:00 am
 • Край : Oct 31, 2021 01:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар
 • Цена : 40 лв

Oct 16, 2021

ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ – при обучение от разстояние в електронна среда и присъствено

Уебинарът разглежда предизвикателствата пред мотивацията за учене или емоционалната, познавателна и поведенческа ангажираност на учениците към училището и учебния процес в условията на присъствено и дистанционно обучение (ОРЕС) . Решенията откриваме на...

 • Начало : Oct 16, 2021 10:00 am
 • Край : Oct 17, 2021 01:00 pm
 • Място : Уебинар
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 40 лв

Sep 24, 2021

ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ – при обучение от разстояние в електронна среда и присъствено

Уебинарът разглежда предизвикателствата пред мотивацията за учене или емоционалната, познавателна и поведенческа ангажираност на учениците към училището и учебния процес в условията на присъствено и дистанционно обучение (ОРЕС) . Решенията откриваме на...

 • Начало : Sep 24, 2021 09:30 am
 • Край : Sep 25, 2021 12:30 pm
 • Място : Семинар онлайн
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 40 лв

Sep 17, 2021

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Уебинар, който разглежда предизвикателствата пред образованието в 21-ви век и спешната необходимост от използване на иновативни стратегии и методи на обучение, които да повишат мотивацията за учене, критичното мислене и творчеството. Решенията откривам...

 • Начало : Sep 17, 2021 02:30 pm
 • Край : Sep 03, 2021 12:30 am
 • Място : Семинар онлайн
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 40 лв

Sep 09, 2021

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА 21. ВЕК

Преглед и сравнение на способностите и талантите,  дефинирани като „умения за 21. век“ според  Европейската комисия, МОН, ЮНЕСКО и др. представена е рамката за определяне на „уменията за 21. век“ от гледна точка на теориите за оценяване на развитието на у...

 • Начало : Sep 09, 2021 10:00 am
 • Край : Sep 09, 2021 05:00 pm
 • Място : Семинар онлайн
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 40 лв

Jun 25, 2021

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПОДХОДИ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Уебинар, който разглежда предизвикателствата пред образованието в 21-ви век и спешната необходимост от използване на иновативни стратегии и методи на обучение, които да повишат мотивацията за учене, критичното мислене и творчеството. Решенията откривам...

 • Начало : Jun 25, 2021 12:30 am
 • Край : Jun 26, 2021 12:30 am
 • Място : Интернет
 • Адрес : онлайн семинар
 • Цена : 40 лв

Mar 13, 2021

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ЗА УСПЕШНО ЛИДЕРСТВО В УЧИЛИЩЕ

Онлайн семинар за директори и зам. директори на училища и детски градини по партньорска програма със Софийски университет Лектор д-р Стефания Димитрова. Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната интелигентност. Курсът отгов...

 • Начало : Mar 13, 2021 10:00 am
 • Край : Mar 13, 2021 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : CIREC, фондация Мадара-България
 • Цена : 40 лв

Mar 06, 2021

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, които следва да бъдат развивани в ранна и училищна възраст. Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната и социална интелигентност. Курсът отговаря ...

 • Начало : Mar 06, 2021 10:00 am
 • Край : Mar 07, 2021 01:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : онлайн семинар
 • Цена : 40 лв

Feb 13, 2021

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Направен е анализ на ключовите емоционални и социални умения, които следва да бъдат развивани в детската градина. Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната и социална интелигентност. Курсът отговаря на въпроса: „Защо и к...

 • Начало : Feb 13, 2021 10:00 am
 • Край : Feb 14, 2021 01:00 pm
 • Място : Internet
 • Адрес : семинар
 • Цена : 40 лв

Jan 23, 2021

РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЕ ЗА АДАПТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ

Семинарът в Интернет/уебинар  разглежда методи и техники за развиване на адаптивност и устойчивост на учителите във времето на необичайни предизвикателства. Решенията търсим на пресечната точка между психология и неврология. Ще получите информация з...

 • Начало : Jan 23, 2021 10:00 am
 • Край : Jan 23, 2021 05:00 pm
 • Място : Уебинар с кредит от Софийски университет
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 40 лв

Jan 16, 2021

СТРЕС И СПРАВЯНЕТО С НЕГО

Уебинарът /семинар в Интернет/ разглежда психичната и физиологична природа на стреса и предлага различни методи и техники за справяне с негативните последици от силния и хроничен стрес. Решенията търсим на пресечната точка между психология и неврология....

 • Начало : Jan 16, 2021 10:00 am
 • Край : Jan 16, 2021 01:00 pm
 • Място : Уебинар Софийски университет
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 30 лв

Nov 18, 2020

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

на 18-ти ноември от 10:00 до 13:00 ч и 19-ти ноември от 12:30 до 15:30 ч Направен е анализ на ключовите емоционални и социални умения, които следва да бъдат развивани в детската градина. Представена е психологическата и неврологична основа на емоци...

 • Начало : Nov 18, 2020 10:00 am
 • Край : Nov 19, 2020 12:30 pm
 • Място : Обучение онлайн
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 40 лв

Nov 04, 2020

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

4-ти ноември от 12:30 до 15:30 и на 5-ти ноември от 10:00 до 13:00 ч Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите...

 • Начало : Nov 04, 2020 12:30 pm
 • Край : Nov 05, 2020 10:00 am
 • Място : Обучение онлайн
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 40 лв

Sep 26, 2020

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

26 и 27 септември от 10:00 до 13:00 ч Направен е анализ на ключовите емоционални и социални умения, които следва да бъдат развивани в детската градина. Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната и социална интелигентност....

 • Начало : Sep 26, 2020 10:00 am
 • Край : Sep 27, 2020 01:00 pm
 • Място : Уебинар с кредит от Софийски университет
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 40 лв

Aug 29, 2020

Развиване на УМЕНИЕ ЗА АДАПТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ

Уебинарът разглежда предизвикателствата пред способността за адаптивност и устойчивост на учители и ученици и търси решения на пресечната точка между психология, неврология и педагогическа практика. Ще получите информация защо американските училища раз...

 • Начало : Aug 29, 2020 10:00 am
 • Край : Aug 29, 2020 05:00 pm
 • Място : Обучение онлайн
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 40 лв

Aug 24, 2020

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в класа

Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на учителя за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа за успешно лидерство. Изложени са причините за професионалния стрес на уч...

 • Начало : Aug 24, 2020 10:00 am
 • Край : Aug 24, 2020 10:00 pm
 • Място : Обучение онлайн
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 40 лв

Aug 15, 2020

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да бъде неутрализиран...

 • Начало : Aug 15, 2020 10:00 am
 • Край : Aug 15, 2020 05:00 pm
 • Място : Обучение онлайн
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 40 лв

Aug 10, 2020

Развиване на умения за XXI век

Преглед и сравнение на способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „умения за XXI век“ според Европейската комисия, ЮНЕСКО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. Теоретична рамка за определяне на „уменията за XXI ве...

 • Начало : Aug 10, 2020 10:00 am
 • Край : Aug 10, 2020 05:00 pm
 • Място : Обучение онлайн
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 40 лв

Jul 24, 2020

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да бъде неутрализиран...

 • Начало : Jul 24, 2020 03:35 pm
 • Край : Jul 24, 2020 03:35 pm
 • Място : Обучение онлайн
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 40 лв

Apr 17, 2020

ЛЕКЦИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП „Развиване на умения адаптивност и устойчивост“

Тези от вас, които желаят да чуят избрани откъси от уебинара „Развиване на умения адаптивност и устойчивост“ , (проведен на 11-ти и 12-ти април), могат да участват във WATCH PARTY във Фейсбук групата „Образование за XXI век“ от 10:00 ч. до 11:00 ч на ...

 • Начало : Apr 17, 2020 10:00 am
 • Край : Apr 17, 2020 11:00 am
 • Място : Фейсбук групата „Образование за XXI век“
 • Адрес : https://www.facebook.com/groups/obrazovanie21
 • Цена : 0 лв

Apr 11, 2020

РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ И АДАПТИВНОСТ

Уебинарът разглежда предизвикателствата пред способността за адаптивност и устойчивост на учители и ученици и търси решения на пресечната точка между психология, неврология и педагогическа практика. Ще получите информация защо американските училища оце...

 • Начало : Apr 11, 2020 10:00 am
 • Край : Apr 12, 2020 01:00 pm
 • Място : Обучение онлайн
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 30 лв

Mar 28, 2020

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да б...

 • Начало : Mar 28, 2020 10:00 am
 • Край : Mar 29, 2020 06:00 pm
 • Място : CIREC
 • Адрес : Internet
 • Цена : 30 лв

Mar 22, 2020

Създаване и развиване на УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК

Преглед и сравнение на способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „умения за XXI век“ според Европейската комисия, ЮНЕСКО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. Теоретична рамка за определяне на „уменията за XXI ве...

 • Начало : Mar 22, 2020 10:00 am
 • Край : Mar 23, 2020 06:00 pm
 • Място : CIREC
 • Адрес : Internet
 • Цена : 40 лв

Mar 17, 2020

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в класа

Тематична рамка Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на учителя за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа за успешно лидерство. Изложени са причините за професи...

 • Начало : Mar 17, 2020 10:00 am
 • Край : Mar 15, 2020 06:00 pm
 • Място : CIREC
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 40 лв

Mar 07, 2020

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в средното училище

Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ – теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика на позитивно образование ще бъдат представен...

 • Начало : Mar 07, 2020 10:00 am
 • Край : Mar 07, 2020 05:00 pm
 • Място : CIREC
 • Адрес : Internet
 • Цена : 40 лв

Feb 15, 2020

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да б...

 • Начало : Feb 15, 2020 02:00 pm
 • Край : Feb 16, 2020 06:00 pm
 • Място : CIREC
 • Адрес : Internet
 • Цена : 40 лв

Feb 08, 2020

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на училището и детската градина

Уебинар ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в училището. Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетенции, необходими на директора на училището за успешно менажиране на училищния екип и на учителя за управление на ...

 • Начало : Feb 08, 2020 02:00 pm
 • Край : Feb 09, 2020 06:00 pm
 • Място : CIREC
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 40 лв

Feb 01, 2020

Развиване на УМЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ

Уебинарът разглежда предизвикателствата пред способността за устойчивост на учители и ученици и търси решения на пресечната точка между психология, неврология и педагогическа практика. Представена е т.нар. „революция в педагогическата наука“ – познание...

 • Начало : Feb 01, 2020 02:00 pm
 • Край : Feb 02, 2020 06:00 pm
 • Място : CIREC
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 40 лв

Jan 25, 2020

Създаване и развиване на ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, които следва да бъдат развивани в ранна и училищна възраст. Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната и социална интелигентност. Курсът отговаря ...

 • Начало : Jan 25, 2020 10:00 am
 • Край : Jan 26, 2020 05:00 pm
 • Място : CIREC
 • Адрес : Internet
 • Цена : 40 лв

Jan 18, 2020

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в началното училище

Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в следните теми: теор...

 • Начало : Jan 18, 2020 10:00 am
 • Край : Jan 19, 2020 05:00 pm
 • Място : CIREC
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 40 лв

Sep 28, 2019

ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

Конференция за иновации в образованието: японският опит и добри практики в България, която ще се състои на 28-ми септември. Регистрацията е отворена сега до запълване на местата. ПРОГРАМА Първа част Встъпителна лекция „Умения за XXI век- японската ф...

 • Начало : Sep 28, 2019 10:00 am
 • Край : Sep 28, 2019 04:00 pm
 • Място : Софийски университет
 • Адрес : бул. Цар Освободител 15, София
 • Цена : 0 лв

Sep 16, 2019

СОФИЯ-ТОКИО - автор д-р Стефания Димитрова

София-Токио:Светът през погледа на детската и младежка култура на две поколения....

 • Начало : Sep 16, 2019 10:00 am
 • Край : Sep 16, 2019 05:00 pm
 • Място : Софийски университет
 • Адрес : CIREC
 • Цена : 0 лв

Apr 23, 2019

РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ

Уебинарът разглежда предизвикателствата пред способността за устойчивост на учители и ученици и търси решения на пресечната точка между психология, неврология и педагогическа практика. Представена е т.нар. „революция в педагогическата наука“ - познание...

 • Начало : Apr 23, 2019 02:00 pm
 • Край : Apr 24, 2019 05:00 pm
 • Място : уебинар
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 70 лв

Mar 30, 2019

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК

Преглед и сравнение на способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „умения за XXI век“ според Европейската комисия, ЮНЕСКО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. Теоретична рамка за определяне на „уменията за XXI ве...

 • Начало : Mar 30, 2019 10:00 am
 • Край : Mar 30, 2019 05:00 pm
 • Място : Internet
 • Адрес : Уебинар на CIREC
 • Цена : 40 лв

Mar 26, 2019

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в началното училище

Предназначен за учители, класни ръководители и други педагогически кадри в начални училища Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психолог...

 • Начало : Mar 26, 2019 02:00 pm
 • Край : Mar 27, 2019 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар на CIREC
 • Цена : 40 лв

Mar 23, 2019

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на класа

(Стратегии и техники на учителя за успешно управление на класа) Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри Тематична рамка на двата семинара Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и ...

 • Начало : Mar 23, 2019 10:00 am
 • Край : Mar 23, 2019 05:00 pm
 • Място : Internet
 • Адрес : CIREC
 • Цена : 40 лв

Mar 19, 2019

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в училището

Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетенции, необходими на директора на училището за успешно менажиране на училищния екип и на учителя за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа за успешн...

 • Начало : Mar 19, 2019 02:00 pm
 • Край : Mar 20, 2019 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар на CIREC
 • Цена : 40 лв

Mar 12, 2019

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да б...

 • Начало : Mar 12, 2019 02:00 pm
 • Край : Mar 13, 2019 05:00 pm
 • Място : уебинар
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 40 лв

Mar 09, 2019

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да б...

 • Начало : Mar 09, 2019 10:00 am
 • Край : Mar 09, 2019 05:00 pm
 • Място : уебинар
 • Адрес : Интернет
 • Цена : 40 лв

Feb 19, 2019

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да б...

 • Начало : Feb 19, 2019 10:00 am
 • Край : Feb 19, 2019 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар на CIREC
 • Цена : 40 лв

Feb 02, 2019

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да б...

 • Начало : Feb 02, 2019 10:00 am
 • Край : Feb 02, 2019 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар на CIREC
 • Цена : 40 лв

Apr 28, 2018

Позитивно образование

Център за международни изследвания за образование и култура CIREC участва през 2017 г в международен проект на тема Позитивно образование, в резултат на който разработихме съвместно с ДИУУ Софийски университет този квалификационен уебинар за учители. ...

 • Начало : Apr 28, 2018 10:00 am
 • Край : Apr 28, 2018 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар на CIREC
 • Цена : 40 лв

Apr 21, 2018

РАБОТА С ТРУДНИ УЧЕНИЦИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация, хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да б...

 • Начало : Apr 21, 2018 10:00 am
 • Край : Apr 21, 2018 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар на CIREC
 • Цена : 40 лв

Apr 14, 2018

РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Тематична рамка Какво наричаме трудно за комуникация, хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да б...

 • Начало : Apr 14, 2018 10:00 am
 • Край : Apr 14, 2018 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар на CIREC
 • Цена : 40 лв

Mar 24, 2018

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в училището

(Стратегии и техники на директора за успешно менажиране на училищния екип Предназначен за директори на училища Тематична рамка на двата семинара Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на директо...

 • Начало : Mar 24, 2018 10:00 am
 • Край : Feb 24, 2018 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар на CIREC
 • Цена : 40 лв

Mar 23, 2018

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в класа

(Стратегии и техники на учителя за успешно управление на класа) Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри Тематична рамка на двата семинара Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и ...

 • Начало : Mar 23, 2018 10:00 am
 • Край : Mar 23, 2018 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар на CIREC
 • Цена : 40 лв

Mar 17, 2018

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в класа

(Стратегии и техники на учителя за успешно управление на класа) Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри Тематична рамка на двата семинара Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и ...

 • Начало : Mar 17, 2018 10:00 am
 • Край : Mar 17, 2018 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар на CIREC
 • Цена : 40 лв

Mar 10, 2018

Създаване и развиване на УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК

Предназначен за директори, учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри Тематична рамка СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК Преглед и сравнение на способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „у...

 • Начало : Mar 10, 2018 10:00 am
 • Край : Mar 10, 2018 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар на CIREC
 • Цена : 40 лв

Mar 03, 2018

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ на децата

Предназначен за учителии други педагогически кадри в детските градини Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, които следва да бъдат развивани в ранна възраст. Представена е психологическата и неврологична осно...

 • Начало : Mar 03, 2018 10:00 am
 • Край : Mar 03, 2018 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар на CIREC
 • Цена : 40 лв

Feb 17, 2018

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в средното училище

Предназначен за учители, класни ръководители и други педагогически кадри в средни училища Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психоло...

 • Начало : Feb 17, 2018 10:00 am
 • Край : Feb 17, 2018 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар на CIREC
 • Цена : 40 лв

Feb 11, 2018

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в началното училище

Предназначен за учители, класни ръководители и други педагогически кадри в начални училища Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психолог...

 • Начало : Feb 11, 2018 10:00 am
 • Край : Feb 11, 2018 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар на CIREC
 • Цена : 40 лв

Feb 06, 2018

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в училището

Тематична рамка на двата семинара Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на директора на училището за успешно менажиране на училищния екип и на учителя за управление на класа. Представена е психоло...

 • Начало : Feb 06, 2018 02:00 pm
 • Край : Feb 07, 2018 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар на CIREC
 • Цена : 40 лв

Jan 30, 2018

Уебинар УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК

Тематична рамка Преглед и сравнение на способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „умения за XXI век“ според Европейската комисия, ЮНЕСКО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. Теоретична рамка за определяне на „у...

 • Начало : Jan 30, 2018 02:00 pm
 • Край : Jan 31, 2018 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар на CIREC
 • Цена : 40 лв

Jan 23, 2018

Уебинар ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в средното училище

Предназначен за учители, класни ръководители и други педагогически кадри в средното училище Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психолог...

 • Начало : Jan 23, 2018 02:00 pm
 • Край : Jan 24, 2018 02:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар на CIREC
 • Цена : 40 лв

Jan 16, 2018

Уебинар ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в началното училище

Предназначен за учители, класни ръководители и други педагогически кадри в началнfото чилище Тематична рамка: ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психоло...

 • Начало : Jan 16, 2018 02:00 pm
 • Край : Jan 17, 2018 05:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : Уебинар на CIREC
 • Цена : 40 лв

May 20, 2017

Уебинар ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в началното училище

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в следните теми: теория и практика на поз...

 • Начало : May 20, 2017 10:00 am
 • Край : May 20, 2017 06:00 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 40 лв

May 14, 2017

Уебинар ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в средното училище

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в следните теми: теория и практика на поз...

 • Начало : May 14, 2017 10:00 am
 • Край : May 14, 2017 04:30 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 40 лв

Apr 29, 2017

Уебинар КОМПЕТЕНТОСТИ (УМЕНИЯ) ЗА ХХI ВЕК (програма, училище, учители, ученици)

В този уебинар ще получите информация за понятието "умения за XXI век" и „компетентности за XXI век“, разработени от ЮНЕСКО, Европейската комисия, Организацията за икономическо сътрудничество и др., залегнали в Закона за предучилищното и училищно образова...

 • Начало : Apr 29, 2017 10:00 am
 • Край : Apr 29, 2017 04:30 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 40 лв

Apr 22, 2017

Уебинар ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

В този уебинар ще получите информация за това какво представлява емоционалната интелигентност (ЕИ) и социалната интелигентност (СИ); ще получите отговор на въпроса „Кога наричаме директора или учителя “Лидер на ХХI век” и какви са неговите компетентности;...

 • Начало : Apr 22, 2017 10:00 am
 • Край : Apr 22, 2017 04:30 pm
 • Място : Интернет
 • Адрес : уебинар
 • Цена : 40 лв