РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЕ ЗА АДАПТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЕ ЗА АДАПТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ
 • Dec 03, 2022
 • Dec 03, 2022
 • 45 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • уебинар
ебинарът разглежда методи и техники за развиване на адаптивност и устойчивост, като основни умения за 21. век.

Ще получите информация защо в американските училища освен аналитичната и емоционална интелигентност се възпитава и адаптивна интелигентност AQ?

Решенията търсим на пресечната точка между психология и неврология.

Представена е т.нар. „революция в педагогическата наука“ – познание за психичните процеси, които стоят в основата на умението за устойчивост и адаптивност.

Посочени са психологическите особености на учениците от поколението Z и алфа (родени съответно след 2000 г. и 2010 г) и начините за развиване на ключовите им умения, сред които са адаптивност и устойчивост.

Предложени са иновативни методи и добри практики за изграждане на устойчиви индивиди, подготвени за живота.

Уебинарът е придружен от богат фонд видео материали.

Лектор д-р Стефания Димитрова

След успешно преминаване на уебинара, участниците ще:

развият компетентност, необходима на учителите за изграждане на умение за устойчивост и адаптивност
усвоят методи и техники за развиване на способността на учениците да успяват в условия на препятствия, промени и неуспехи
изградят компетентност, необходима за разпознаване на признаците на стреса
усвоят методи и техники за справянето със стреса
могат да прилагат иновативен принцип на работа в своя клас и училище.
Кредит – 1,0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри
Квалификационно обучение за учители, обучение с кредити
Таксата за уебинара е 45.00 лв. без кредит

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 35.00 лв.

На имейл адреса, който сте посочили при регистрация, ще получите номера на банковата сметка, по която се превежда таксата участие. На същия адрес ще получите и линк за достъп до виртуалната зала на уебинара.