Програми

Той е насочен към утвърждаване на по-тясно взаимодействие между теоретично проучване и практическо действие. Сратегиите за изграждане на мира са:

Към модерно образование.

Нови идеи, методи и техники за култивиране на социални способности и комуникационни умения, водещи до междукултурно взаимодействие в областта на образованието; обновяване на образователния процес към глобално мислене, разпространено чрез:

 • Международни срещи, конференции и национални семинари за учители.
 • Издаване и разпространение на брошури, учебни материали, предназначени да предоставят по-високо качество на образование, главно в основните училища.
 • Създаване на възможност за развитие на студенти и ученици чрез международни срещи, летни училища и семинари върху въпроси от областта на изкуството, социалното взаимодействие, европейската интеграция и толерантността в глобалния свят.

Към нова култура на мира.

 • Факултативно обучение на ученици, студенти и възрастни по чужди езици, изкуства, психология, културология и човешки права.
 • Публични дискусии, национални и международни форуми за разпространение на новата глобална култура на мира.
 • Издаване на книги, учебници и учебни помагала, специално предназначени да послужат за разпространение на новата култура на мира и толерантността.

Подпомагане на световната и българската култура.

 • Международни срещи, концерти, танцови фестивали и изложби, издаване на книги за подпомагане на плодовитото разнообразие на култури като важна част от новата световна култура на мира.
 • Подпомагане на опазването на българската култура чрез съдействие за възраждането на националните празници и чрез стимулиране на артистичния израз на традиционните български музика и танци.
 • Публикуване на книги, учебници и учебни материали, специално предназначени да служат на новата култура на мир и толерантност.

Дарения:

 • Дарение от 1000 книги на „Глобални библиотеки“ 2021 г.
 • Дарение на украинския червен кръст 2021 г.
 • 1000 плаката за защитените лечебни растения на учители от средните училища
 • 4000 брошури „Природата и нейното замърсяване“ на ученици от общообразователните училища
 • 500 книги „Рабиндранат Тагор: Митичният страж“ на училищни библиотеки, институции и НПО в България и Индия
 • 80 книги „София-Токио: Светът през погледа на децата“ на институции и НПО в България и Япония
 • 1500 детски книги на ученици от България и Япония
 • Дарение на Японския червен кръст за пострадалите от тройното бедствие през март 2011 г
 • Дарение на Уницеф-България по проект „Приемна грижа“

Програми

Peace with Oneself
Мир със себе си

Модерно образование за ХХI век и опазване на българската култура.

Peace with Others
Мир с другите

Популяризиране на богатото културно многообразие и междукултурен диалог.

Peace with Nature
Мир с природата

Насърчаване на опазване на околната среда.

Youth Programs
Младежки програми

Международни обмени, семинари, изложби и конкурси.