• Protect Endagered Animals

  Вярваме, че няма по-добър начин да се запази идентичността на всеки индивид и на всяка култура от това да се насърчава взаимното уважение.

 • Protect Coral Reefs

  Международни и национални форуми за модернизиране на образованието

 • Plant a Tree

  Участие в междукултурни форуми за последните достижения в социалните науки в подкрепа на културата на толерантност и мир

 • Save the Rainforest

  Активното партньорство между граждани и учени чрез лекции, които ще създадат възможност на хората да действат мъдро в качеството си на граждани на света.

 • Save the Rainforest

  Международни срещи, изложби и издаване на книги за разпространение на богатото разнообразие на култури

 • Save the Rainforest

  Подпомагане на опазването на българския фолклор чрез стимулиране на младежкия артистичния израз с музика и танц.

 • Save the Rainforest

  Създаване на възможност за творческа изява на учениците чрез организиране на международни изложби

l

Стани част от мрежата на промяната

Бъдещата световна култура на мира покълва само в почвата на взаимно уважение

Присъедини се към промяната на света около теб

Научи, създавай и развивай умения за 21-ви век

Живеем в динамичен, технологичен и комплексен свят, в който често проблемите не са ясно дефинирани. Икономиката на знанието промени начина по който работим и мислим, както и средствата за работа, които използваме.

Новата жизнена и работна среда наложи спешна промяна в образователните системи, ориентирана към преподаване и оценяване на умения за 21ви век.

o

Стани доброволец

Присъедини се към промяната, като участваш в събитията, организирани от фондация Мадара-България за установяване на култура на взаимно уважение и самоусъвършенстване.

l

Сподели

Предай посланието нататък: Култура на добруване в 21-ви век израства само върху почвата на себепознанието, взаимното уважение и подкрепа.

o

Участвай в уебинар

Уебинарите са обявени като събития на Центъра за Международни Изследвания за Образование и Култура (CIREC).

~

Сертификат за качество

От март 2023 г фондация Мадара-България е сертифицирана с ISO 9001:2015.

Програми

Партньори

 • Cirec
 • For better school climate
 • Planet Society
 • Sofia University
 • Unesco
 • YIA
 • MOMN
ISO