ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • Jan 13, 2024
 • Jan 13, 2024
 • 45 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Уебинар
 • Интернет
Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в следните теми: особености на поколенията Z и алфа и нови стратегии и методи за повишаване на способността и мотивацията им за учене; нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в XXI век; нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици и родители; нови стратегии и техники за справяне с тормоза и насилието в училище.

Множество видео материали на успешни практики на Позитивно образование в Австралия, САЩ, Германия, Финландия и др.,

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

Прилагат най-новия и модерен принцип на Позитивно образование в своя клас и училище.
Правят портфолио на учениците от гледна точка на позитивните принципи в образованието
Ще използват ефективни методи и техники за повишаване на способността и мотивацията за учене на своите ученици
Ще усвоят работещи методи и техники за социализация, които да създадат дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици.
Ще могат да използват методите на Позитивното образование като превенция на тормоза и насилието.
Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 45.00 лв.

Удостоверение с 1:0 кредит – доплащане 15.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu тел: 0878 468 582