ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в класа

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в класа
 • Mar 17, 2020
 • Mar 15, 2020
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • CIREC
 • Интернет
Тематична рамка

Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на учителя за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа за успешно лидерство. Изложени са причините за професионалния стрес на учителя; предложени са техники за контрол над хроничния стрес, както и за трениране на качества за успешни взаимоотношения “учител – ученик“. Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на класа.
След успешно преминаване на уебинара участниците ще :

повишат своята емоционална и социална интелигентност, за успешно лидерство в класа
разпознават източниците на професионален стрес и да си създават стратегия за справяне с хроничния стрес.
умеят да балансират взаимоотношенията между ключовите емоционални фигури в екипа на класа.
придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на класа.
Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, директори на училища, училищни психолози и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 40.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582