ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ
 • Sep 23, 2023
 • Sep 23, 2023
 • 45 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • Уебинар
Семинарът онлайн ще се фокусира върху ефективната работа с родителите.

Учителите и другите педагогически специалисти се нуждаят от подробна информация за психологическите особености както на децата, които са обхванати в образователната система Z и Алфа така и за поколенията на родителите Z и Y.

Анализираме различнитете видове родители и начините за комуникация с тях.

От друга страна съвременните родители все повече се нуждаят от професионалната помощ на педагога, за да бъдат подготвени при решаване на различни казуси и проблемни ситуации с децата им.

Семинарът предлага различни техники на взаимодействие учител-родители и училище-родители.

Ще представим множество добри практики за внедряване на различни форми и методи на взаимодействие между училището и семейството от практиката на училищатав България и по света, за да насърчим активното участие на родителите в психолого-педагогическата работа на училището.

След успешно преминаване на уебинара участниците ще :

получат компетентност за ефективно взаимодействие и комуникация с родителите на децата и учениците;
повишат познанията си за особеностите на поколенията на родителите на децата и учениците, обхванати в образователната система и за най-подходящите техники за комуникация и взаимодействие с тях;
усъвършенстват уменията си да комуникират различни казуси и проблемни ситуации с с родителите.
Компетентности, които ще бъдат придобити:
Психологическа
Педагогическа
Комуникативна
Организационна
Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, директори на училища, училищни психолози и други педагогически кадри

Квалификационно обучение за учители, обучение с кредити
ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЯ МАДАРА-БЪЛГАРИЯ И СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Таксата за уебинара е 45.00 лв. без кредит

Ако желаете да получите удостоверение с 1:0 кредит, признато от МОН, от Център за международни изследвания за образование и култура на фондация Мадара-България доплащат се 15.00лв или общо 60.00 лв с кредит.

Ако предпочитате да получите удостоверение с 1:0 кредит, признато от МОН, от ДИУУ Софийски университет доплащат се 45.00 лв или общо 90.00 лв с кредит