РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ
 • Jan 27, 2024
 • Jan 27, 2024
 • 45 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интерне
 • уебинар
Анализ и добри практики за създаване на емоционална и социална интелигентност на учениците. Лектор д-р Стефания Димитрова

Предложени са упражнения за разбиране на емоциите, овладяване на емоциите, както и техники и методи за трениране на социални умения, които следва да бъдат развивани в училище.

Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на групата и класа

След успешно преминаване на уебинара участниците ще:

повишат познанията си относно методи и техники за развиване на емоционална и социална интелигентност на учениците
открият какви емоционални и социални умения следва да притежават учениците, за да са конкурентноспособни на пазара на труда в епохата на икономика на 21. век.
разпознават източниците на стрес у учениците и да развиват уменията им за справяне със стреса в училище.
умеят да балансират взаимоотношенията между ключовите емоционални фигури в екипа на класа .
придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на класа .
Кредит – 1.0