ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в средното училище

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в средното училище
 • Feb 17, 2018
 • Feb 17, 2018
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
Предназначен за учители, класни ръководители и други педагогически кадри в средни училища

Тематична рамка: 

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в следните теми: теория и практика на позитивното образование; нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в XXI век; нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител - ученици и родители; нови стратегии и техники за справяне с тормоза и насилието в училище; видео материали на успешни практики на позитивно образование в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.,
 
След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:
•	Прилагат най-новия и модерен принцип на позитивно образование в своя клас и училище. 
•	Правят портфолио на учениците от гледна точка на позитивните принципи в образованието
•	Ще използват ефективни, модерни методи и техники на социализация, които да създадат дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици.
•	Определят и разпознават признаците на тормоз в класа и ще могат да използват методите на позитивното образование като превенция на тормоза и насилието.
Кредит 1.0
е-мейл: cirec@cirec.eu
тел 0878 46 85 82
Event picture