ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ
 • Feb 19, 2022
 • Feb 19, 2022
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • семинар онлайн
Анализ и добри практики за създаване на емоционална интелигентност на учениците. Лектор д-р Стефания Димитрова

Предложени са упражнения за разбиране на емоциите, овладяване на емоциите, както и техники и методи за трениране на социални умения, които следва да бъдат развивани в училище.

Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на групата и класа

След успешно преминаване на уебинара участниците ще:

повишат познанията си относно методи и техники  за развиване на емоционална  интелигентност на учениците
открият последните изисквания относно емоционалните и социални умения, които следва да притежават учениците, за да са конкурентноспособни на  пазара на труда в епохата на икономика на 21. век.
разпознават източниците на  стрес у учениците и да развиват уменията им за справяне със стреса в училище.
умеят да балансират взаимоотношенията между ключовите емоционални фигури в екипа на класа .
придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на класа .

Кредит – 1.0

Предназначен за директори, учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри