СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА 21. ВЕК

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА 21. ВЕК
 • Sep 09, 2021
 • Sep 09, 2021
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Семинар онлайн
 • Интернет
Преглед и сравнение на способностите и талантите,  дефинирани като „умения за 21. век“ според  Европейската комисия, МОН, ЮНЕСКО и др. представена е рамката за определяне на „уменията за 21. век“ от гледна точка на теориите за оценяване на развитието на ученика.

 Представени са особеностите на поколението, което в момента е обхванато от образователната система (родените между 1997 и 2015 г) . Предложени са начини за повишаване на заинтересоваността на учениците от учебния материал.

Посочени са компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за комплексната жизнена и работна среда.

Семинарът е придружен от богат фонд от видеоматериали за добри методи и педагогически стратегии за развиване и оценяване на уменията за 21. век от България и по света.

След успешно преминаване на уебинара участниците ще:

Повишат своята информираност за стандартите за създаване на умения за XXI век, изработени от водещи образователни институции
Ще могат успешно да свързват технологиите с учебното съдържание и педагогиката, както и творчески да използват учебните ресурси за специфичните цели - усвояване на знания и умения за XXI
Ще могат да прилагат иновативни комплексни методи за оценяване на знанията и уменията.
Ще развият компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за XXI

Кредит – 1.0

Провежда се от 10:00 до 13:00 на 09.09.2021 част 1

продължава от от 10:00 до 13:00 на 10.09.2021 част 2

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 40.00 лв. без кредит

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв
Event picture