Уебинар ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • Уебинар ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
 • Apr 22, 2017
 • Apr 22, 2017
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • уебинар
В този уебинар ще получите информация за това какво представлява емоционалната интелигентност (ЕИ) и социалната интелигентност (СИ); ще получите отговор на въпроса „Кога наричаме директора или учителя “Лидер на ХХI век” и какви са неговите компетентности; как бихме могли да подобрим своята ЕИ и СИ; как бихме могли да развием тези компетентности у учениците в предучилищна, начална и гимназиална възраст; нови стратегии и техники за справяне с тормоза и насилието в училище; отделено е специално внимание на професионалния стрес и уменията и техниките за справянето с хроничния стрес.