ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
 • Oct 29, 2022
 • Oct 29, 2022
 • 45 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • уебинар
Лектор д-р Стефания Димитрова

Анализ и добри практики за създаване на емоционална и социална интелигентност на децата в детската градина.Предложени са упражнения за разбиране на емоциите, овладяване на емоциите, както и техники и методи за трениране на социални умения, които следва да бъдат развивани в детската градина.

Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на групата

След успешно преминаване на уебинара участниците ще:

повишат познанията си относно методи и техники за развиване на емоционалната интелигентност на децата
открият какви емоционални и социални умения следва да притежават децата, в епохата на общество на 21. век.
разпознават източниците на стрес у децата и да развиват уменията им за справяне със стреса .
придобият умения за работа с деца с различна емоционална, познавателна и поведенческа ангажираност към детската градина .
Кредит – 1.0 от Софийски университет

Предназначен за учители и родители

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители
Таксата за уебинара е 45.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC – без кредит

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредит доплащане 35.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Ако желаете семинарът да бъде проведен за учителите от Вашето учебно заведение във Вашето населено място, свържете се с нас на cirec(@)cirec.eu или тел: 0878 468