Развиване на умения за XXI век

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • Развиване на умения за XXI век
 • Aug 10, 2020
 • Aug 10, 2020
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Обучение онлайн
 • Интернет
Преглед и сравнение на способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „умения за XXI век“ според Европейската комисия, ЮНЕСКО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. Теоретична рамка за определяне на „уменията за XXI век“ от гледна точка на теориите за оценяване на развитието на ученика. Добри практики за методика и педагогически стратегии за развиване и оценяване на уменията за XXI век. Компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за комплексната жизнена и работна среда.

След успешно преминаване на уебинара участниците ще:

Повишат своята информираност за стандартите за създаване на умния за XXI век, изработени от водещи образователни институции.
Ще могат успешно да свързват технологиите с учебното съдържание и педагогиката както и творчески да използват учебните ресурси за специфичните цели усвояване на знания и умения за XXI век.
Ще могат да прилагат иновативни комплексни методи за оценяване на знанията и уменията.
Ще развият компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за XXI век.
Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 40.00 лв. без кредит

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредит доплащане 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582