КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • Nov 13, 2021
 • Nov 14, 2021
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • Уебинар
Компетентностен подход

Отразява актуалните тенденции в съвременното образование, които предполагат не само директен трансфер на знания от учителите към учениците, но и изграждане на умения за 21. век като самостоятелно и критично мислене, работа в екип, личностно развитие и др.. Новата визия за компетентностен подход представя ключовите компетентности в три основни измерения: предаване на знания, развиване на умения и създаване на нагласи.

Позитивно образование
Представлява цялостна стратегия за създаване на такава образователна среда, която да отговаря на психологическите особености на поколенията Z и алфа, (обхванати в образованието) и да развива спонтанно техните компетентности, като ги подготвя за активни граждани на обществото на знанието.

Компетентностен подход чрез позитивно образование може да бъде прилаган както като цялостна стратегия на училището така и като стратегия, методи и техники на отделния преподавател.

Последните тенденции в педагогическата практика на компетентностния подход в позитивно образование ще бъдат представени в следните теми:

Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите
компетентности и на умения за живот и работа през 21. век
Теория и практика на позитивното образование за развитие на ключовите компетентности;
Нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици и родители;
Нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в 21. век;
Видео материали на успешни практики на позитивно образование в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.,

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

Разбират визията, същността и целта на компетентностния подход в образованието и видовете компетентности.,
Прилагат най-новия и модерен принцип на позитивно образование в своя клас и училище за развиване на ключови компетентности.
Ще усъвършенстват уменията си за: – планиране на дейности за формиране на компетентности;– прилагане на стратегии, методически похвати и техники с цел формиране на компетентности у учениците в образователния процес в традиционна и електронна среда.
Кредит – 1,0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 40.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582