Уебинар КОМПЕТЕНТОСТИ (УМЕНИЯ) ЗА ХХI ВЕК (програма, училище, учители, ученици)

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • Уебинар КОМПЕТЕНТОСТИ (УМЕНИЯ) ЗА ХХI ВЕК (програма, училище, учители, ученици)
 • Apr 29, 2017
 • Apr 29, 2017
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • уебинар
В този уебинар ще получите информация за понятието "умения за XXI век" и „компетентности за XXI век“, разработени от ЮНЕСКО, Европейската комисия, Организацията за икономическо сътрудничество и др., залегнали в Закона за предучилищното и училищно образование. Ще се запознаете с програми, училища и учители по света, които успешно работят за създаване на умения за XXI век. На всеки пет години културно-психологическите характеристика на поколенията се променят. Ще бъдат представени особеностите на поколението Y и Z, (които навлизат в училищна възраст след 2000 г. Ще видите добри практики във видеоматериали.