ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на класа

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на класа
 • Mar 23, 2019
 • Mar 23, 2019
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Internet
 • CIREC
(Стратегии и техники на учителя за успешно управление на класа)
Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри

Тематична рамка на двата семинара 

Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на директора на училището за успешно менажиране на училищния екип и на учителя за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа за успешно лидерство. Изложени са причините за професионалния стрес на мениджъра на училището и на учителя; предложени са техники за контрол над хроничния стрес, както и за трениране на качества за успешни взаимоотношения “учител - ученик“, „директор - подчинен“. Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на училището и класа. 
След успешно преминаване на уебинараучастниците ще могат да:
•	Ще повишат своята емоционална и социална интелигентност, за успешно лидерство в училището
•	Разпознават източниците на професионален стрес и да си създават стратегия за справяне с хроничния стрес.
•	Ще умеят да балансират взаимоотношенията между ключовите емоционални фигури в екипа.
•	Ще придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на училището.

Кредит - 1.0
е-мейл: cirec@cirec.eu 
тел 0878 46 85 82