КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИЕТО

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИЕТО
 • Jan 22, 2022
 • Jan 23, 2022
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • Уебинар
Компетентностен подход в образованието – Партньорска програма на ДИУУ Софийски университет и фондация Мадара-България

Компетентностен подход в образованието

Отразява актуалните тенденции в съвременното образование, които предполагат не само директно предаване на знания от учителите към учениците, но и изграждане на умения за 21. век . Новата визия за компетентностен подход представя ключовите компетентности в три основни измерения: предаване на знания, развиване на умения и създаване на нагласи.

Представлява цялостна стратегия за създаване на такава образователна среда, която да отговаря на психологическите особености на поколенията Z и алфа, (обхванати в образованието) и да развива спонтанно техните компетентности, като ги подготвя за активни граждани на обществото на знанието.

Последните тенденции в педагогическата практика на компетентностен подход чрез позитивно образование ще бъдат представени в следните теми:

Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключови
компетентности и на умения за живот и работа през 21. век
Теория и практика на позитивното образование за развитие на ключови компетентности;
Нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици и родители;
Нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в 21. век;
Видео материали на успешни практики на компетентностен подход в образованието в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.

Таксата за уебинара е 40.00 лв. без кредит

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредит доплащане 30.00 лв