ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА
 • Sep 09, 2023
 • Sep 09, 2023
 • 45 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • уебинар
Емоционална и социална интелигентност за успешно управление на класа 
Уебинар на 
9.09.2023 9:30-14:00 ч

Лектор д-р Стефания Димитрова

След успешно преминаване на уебинара участниците ще :

повишат своята емоционална и социална интелигентност, за успешно лидерство в класа
разпознават източниците на професионален стрес и да си създават стратегия за справяне с хроничния стрес.
умеят да балансират взаимоотношенията между ключовите емоционални фигури в екипа на класа.
придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на класа.
Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, директори на училища, училищни психолози и други педагогически кадри

Квалификационно обучение за учители, обучение с кредити
Таксата за уебинара е 45.00 лв. без кредит

Ако желаете да получите удостоверение с 1:0 кредит, признато от МОН, от Център за международни изследвания за образование и култура на фондация Мадара-България доплащат се 15.00лв. или общо 60.00 лв. с кредит от фондация Мадара-България

Ако предпочитате да получите удостоверение с 1:0 кредит, признато от МОН от ДИУУ Софийски университет, признато от МОН, доплащат се 45.00 лв . или общо 90.00 лв. с кредит от СУ
Направен е анализ на ключовите емоционални и социални компетентности, необходими на учителя за управление на класа.

Представена е психологическата и неврологична основа на успешното лидерство. Предложени са техники за развиване на социална идентичност на класа и подходи за успешни взаимоотношения “учител – трудни за комуникация ученици“.

Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на класа.

Изложени са причините за професионалния стрес на учителя; предложени са техники за контрол над хроничния стрес.

Уебинарът е придружен от видеоматериали по темата.

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu

тел: 0878 468 582