ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в началното училище

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в началното училище
 • Jan 18, 2020
 • Jan 19, 2020
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • CIREC
 • Интернет
Тематична рамка:

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в следните теми: теория и практика на позитивното образование; нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в XXI век; нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител - ученици и родители; нови стратегии и техники за справяне с тормоза и насилието в училище; видео материали на успешни практики на позитивно образование в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.,

За удостоверение с кредит от Софийски университет допълнително се заплаща 30.00 лв