РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ
 • Oct 15, 2022
 • Oct 15, 2022
 • 45 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • уебинар
Лектор д-р Стефания Димитрова

Анализ и добри практики за създаване на емоционална и социална интелигентност на учениците.Предложени са упражнения за разбиране на емоциите, овладяване на емоциите, както и техники и методи за трениране на социални умения, които следва да бъдат развивани в училище.

Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на групата и класа

След успешно преминаване на уебинара участниците ще:

повишат познанията си относно методи и техники за развиване на емоционална и социална интелигентност на учениците
открият какви емоционални и социални умения следва да притежават учениците, за да са конкурентноспособни на пазара на труда в епохата на икономика на 21. век.
разпознават източниците на стрес у учениците и да развиват уменията им за справяне със стреса в училище.
умеят да балансират взаимоотношенията между ключовите емоционални фигури в екипа на класа .
придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на класа .
Кредит – 1.0

Предназначен за директори, учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители
Таксата за уебинара е 45.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC – без кредит

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредит доплащане 35.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582

Ако желаете семинарът да бъде проведен за учителите от Вашето училище във Вашето населено място, свържете се с нас на cirec(@)cirec.eu или тел: 0878 468 582