РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ
 • Mar 06, 2021
 • Mar 07, 2021
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • онлайн семинар
Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, които следва да бъдат развивани в ранна и училищна възраст. Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната и социална интелигентност. Курсът отговаря на въпроса: Защо и как следва да съдействаме за развиването на този тип интелигентност у децата от първата им среща с формалното образование и как да я развиваме в началното и средното училище. Защо тя е по-важна от аналитичната интелигентност IQ? Предложени са техники и методи за трениране на качества за успешни взаимоотношения “възпитател-дете“. Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на групата и класа

След успешно преминаване на уебинара участниците ще могат да:
повишат познанията си относно методите за подобряване на емоционалната и социална интелигентност
разпознават източниците на професионален стрес и да си създават стратегия за справяне с хроничния стрес.
умеят да балансират взаимоотношенията между ключовите емоционални фигури в екипа на класа или училището.
придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на класа или училището.
Кредит – 1.0

Предназначен за директори, учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 40.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582