РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
 • Jul 24, 2020
 • Jul 24, 2020
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Обучение онлайн
 • Интернет
Какво наричаме трудно за комуникация , хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да бъде неутрализирано.

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

Разпознават различните причини, поради които едно дете е трудно за комуникация,хипеарактивно или депресирано
Прилагат успешни методи и техники за комуникация с трудните деца и ученици.
Умеят да неутрализират конфликтните ситуации в групата или класа и да възстановяват добрия климат в класа и добрите взаимоотношения с децата или учениците.
Кредит – 1.0

Предназначен за директори и учители в детската градина

Таксата за уебинара е 40.00 лв. без кредит

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582