СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК
 • Jan 14, 2023
 • Jan 14, 2023
 • 45 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • уебинар
Преглед и сравнение на способностите и талантите, дефинирани като „умения за 21. век“ според Европейската комисия, МОН, ЮНЕСКО и др.. Представена е рамката за определяне на „уменията за 21. век“ от гледна точка на теориите за оценяване на развитието на ученика.

 Представени са особеностите на поколението, което в момента е обхванато от образователната система . Предложени са начини за повишаване на заинтересоваността на учениците от учебния материал.

Посочени са компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за комплексната жизнена и работна среда.

Семинарът е придружен от богат фонд видеоматериали за добри методи и педагогически стратегии за развиване и оценяване на уменията за 21. век в България и по света.

След успешно преминаване на уебинара участниците ще:

Повишат своята информираност за стандартите за създаване на умения за 21. век, изработени от водещи образователни институции
Ще могат успешно да свързват технологиите с учебното съдържание и педагогиката, както и творчески да използват учебните ресурси за специфичните цели – усвояване на знания и умения за 21. век
Ще могат да прилагат иновативни комплексни методи за оценяване на знанията и уменията.
Ще развият компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за 21. век
Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 45.00 лв. без кредит

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 35.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582