Уебинар УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • Уебинар УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК
 • Jan 30, 2018
 • Jan 31, 2018
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
Тематична рамка
Преглед и сравнение на способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „умения за XXI век“ според Европейската комисия, ЮНЕСКО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. Теоретична рамка за определяне на „уменията за XXI век“ от гледна точка на теориите за оценяване на развитието на ученика. Добри практики за методика и педагогически стратегии за развиване и оценяване на уменията за XXI век. Компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за комплексната жизнена и работна среда.
Кредит 1.0
е-мейл: cirec@cirec.eu
тел 0878 46 85 82
Event picture