МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ
 • Mar 19, 2022
 • Mar 20, 2022
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • уебинар
Мотивация за учене е уебинар (обучение онлайн), който разглежда предизвикателствата пред ангажираността  на учениците към ученето в условия на присъствено и обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Направен е анализ на факторите за повишаване на емоционалната, познавателна и поведенческа ангажираност на учениците към училището и учебния процес .

лектор д-р Стефания Димитрова

Решенията откриваме на пресечната точка между психология, неврология и добри педагогически практики в България и по света.

Ще се запознаете с

- психология на мотивацията
- факторите, които влияят върху мотивация за учене;
- добри практики за повишаване на мотивация за учене;
- начините за формиране на устойчивото внимание и траен интерес към учебния материал на учениците от поколението Z и Алфа, които в момента са обхванати от образователната система.

Предложени са оригинални методи, използвани в различни училища в страната, за повишаване на мотивация за участие в учебния процес и активиране на фокусирано внимание.

Ще узнаете как „позитивното образование“ развива умения, които помагат на учениците да се справят с различни проблемни ситуации и с предизвикателствата към тяхната мотивация за учене в продължително дистанционно обучение.

Видеоматериали на добри практики от САЩ, Австралия и Германия илюстрират стратегията, методите и техниките на този тип обучение.

След успешно преминаване на уебинара, участниците ще:
развият компетентност, необходима на учителя за откриване на ефективни канали на комуникация с поколенията Z и Алфа,
получат идеи как да повишим мотивацията на учениците и ангажираността им към училището и учебния процес,
усвоят методи и техники за развиване на способността на учениците да успяват в условия на трудности и промени
Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Обучение с кредити, квалификационно обучение за учители