РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
 • Feb 13, 2021
 • Feb 14, 2021
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Internet
 • семинар
Направен е анализ на ключовите емоционални и социални умения, които следва да бъдат развивани в детската градина.

Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната и социална интелигентност.

Курсът отговаря на въпроса: „Защо и как следва да съдействаме за развиването на този тип интелигентност у децата от първата им среща с формалното образование -детската градина? Защо тя е по-важна от аналитичната интелигентност IQ? “

Предложени са техники и методи за развиване на емоционалната и социална интелигентност на децата както и техники за успешни взаимоотношения “възпитател-дете“.

Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на групата

След успешно преминаване на уебинара участниците ще могат да:
повишат познанията си относно методите и техниките за развиване на емоционалната и социална интелигентност
умеят да комуникират с трудни деца.
придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на групата
разпознават източниците на професионален стрес и да си създават стратегия за справяне с хроничния стрес.
Кредит – 1.0

Предназначен за директори, учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 40.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582