КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • Nov 26, 2022
 • Nov 26, 2022
 • 45 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • семинар
Семинар онлайн/уебинар по партньорска програма на ДИУУ Софийски университет и фондация Мадара-България

Лектор д-р Стефания Димитрова

Новата визия за компетентностен подход в образованието представя развиване на ключови компетентности на учениците в три основни измерения: предаване на знания, развиване на умения и създаване на нагласи.

Уебинарът представя цялостна стратегия за създаване на образователна среда, която да отговаря на психологическите особености на поколенията Z и алфа, (обхванати в образованието) и да развива спонтанно техните компетентности, като ги подготвя за активни граждани на обществото на знанието.

Последните тенденции в педагогическата практика на компетентностен подход чрез позитивно образование ще бъдат представени в следните теми:

Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключови
компетентности и на умения за живот и работа през 21. век
Теория и практика на позитивното образование за развитие на ключови компетентности;
Стратегии и методи на позитивното образование за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици ;
Видео материали на успешни практики на компетентностен подход в образованието в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.,

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

Разбират визията, същността и целта на компетентностния подход в образованието
Прилагат най-новия принцип на компетентностен подход в образованието в своя клас и училище за развиване на ключови компетентности
Използват принципа на позитивно образование за повишаване на мотивацията за учене
Ще използват ефективни методи и техники на социализация, които да създадат дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици.
Ще усъвършенстват уменията си за: планиране на дейности за формиране на компетентности; прилагане на стратегии, методически похвати и техники в образователния процес в традиционна и електронна среда.
Кредит – 1,0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 45.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 35.00 лв