Създаване и развиване на УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • Създаване и развиване на УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК
 • Mar 10, 2018
 • Mar 10, 2018
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
Предназначен за директори, учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри

Тематична рамка СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК

Преглед и сравнение на способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „умения за XXI век“ според Европейската комисия, ЮНЕСКО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. Теоретична рамка за определяне на „уменията за XXI век“ от гледна точка на теориите за оценяване на развитието на ученика. Добри практики за методика и педагогически стратегии за развиване и оценяване на уменията за XXI век. Компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за комплексната жизнена и работна среда.
Кредит - 1.0
е-мейл: cirec@cirec.eu
тел 0878 46 85 82
Event picture