РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ И АДАПТИВНОСТ

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ И АДАПТИВНОСТ
 • Apr 11, 2020
 • Apr 12, 2020
 • 30 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Обучение онлайн
 • Интернет
Уебинарът разглежда предизвикателствата пред способността за адаптивност и устойчивост на учители и ученици и търси решения на пресечната точка между психология, неврология и педагогическа практика.

Ще получите информация защо американските училища оценяват освен аналитичната и емоционална интелигентност на учениците и адаптивна интелигентност (AQ)?

Представена е т.нар. „революция в педагогическата наука“ - познание за психичните процеси, които стоят в основата на умението за устойчивост и адаптивност.  Посочени са психологическите особености на учениците от поколението Z и алфа (родени съответно след 2000 г. и 2010 г)  и начините за развиване на жизнените им умения. 

Предложени са иновативни методи и добри практики за изграждане на устойчиви индивиди, подготвени за живота.

Уебинарът е придружен от богат фонд видео материали.

След успешно преминаване на уебинара, участниците ще:

развият компетентност, необходима на учителите за изграждане на умение за устойчивост и адаптивност
усвоят методи и техники за развиване на способността на учениците да успяват в условия на препятствия, промени и неуспехи
могат да прилагат иновативен принцип на работа в своя клас и училище.

Кредит – 1,0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри