МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ в условия на обучение от разстояние и присъствено

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ в условия на обучение от разстояние и присъствено
 • Jan 29, 2022
 • Jan 30, 2022
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • Уебинар
лектор д-р Стефания Димитрова

Уебинарът разглежда предизвикателствата пред мотивацията за учене на учениците в условията на присъствено и обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Направен е анализ на факторите за повишаване на емоционалната, познавателна и поведенческа ангажираност на учениците към училището и учебния процес .

Решенията откриваме на пресечната точка между психология, неврология и добри педагогически практики в България и по света.

Ще се запознаете с
– факторите, които влияят върху мотивацията за учене;
– начините за формиране на устойчивото внимание и траен интерес към учебния материал на учениците от поколението Z и Алфа, които в момента са обхванати от образователната система.

Предложени са оригинални методи, използвани в различни училища в страната, за повишаване на мотивация за участие в учебния процес и активиране на фокусирано внимание.

Ще узнаете как „позитивното образование“ развива умения, които помагат на учениците да се справят с различни проблемни ситуации и с предизвикателствата на мотивацията за учене в продължително дистанционно обучение.

Видеоматериали на добри практики от САЩ, Австралия и Германия илюстрират стратегията, методите и техниките на този тип обучение.

След успешно преминаване на уебинара, участниците ще:
развият компетентност, необходима на учителя за откриване на ефективни канали на комуникация с поколенията Z и Алфа,
получат идеи за повишаване на мотивация за учене и ангажираност на учениците към училището и учебния процес,
усвоят методи и техники за развиване на способността на учениците да успяват в условия на трудности и промени
Кредит – 1.0

Провежда се от 10:00 до 13:00 на 29.01..2022 част 1

продължава от от 10:00 до 13:00 на 30.01.2022 част 2

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 40.00 лв. без кредит

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредит доплащане 30.00 лв