ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
 • Nov 19, 2022
 • Nov 19, 2022
 • 45 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интрнет
 • уебинар
ОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ – теория, методика и добри образователни практики в началното училище, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Видеоматериали от България, САЩ, Япония, Австралия.

Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в следните теми:

теория и практика на позитивно образование в началното училище;
защо позитивното образование осигурява по-висока познавателна, емоционална и поведенческа ангажираност на учениците към учебния процес
нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците;
нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици в началното училище;
нови стратегии и техники за справяне с тормоза и насилието в училище;
видео материали на успешни практики на позитивно образование в България, Австралия, САЩ, Япония, Финландия и др.,
След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

Прилагат най-новия и модерен принцип на позитивно образование в своя клас и училище.
Използват принципа на позитивно образование за повишаване на мотивацията за учене сред поколението Алфа, което се обучава в началното училище
Правят портфолио на учениците от гледна точка на позитивното образование
Ще използват ефективни методи и техники на социализация, които да създадат дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици.
Определят и разпознават признаците на тормоз в класа и ще могат да използват методите на позитивното образование като превенция на тормоза и насилието.
Кредит – 1.0

Предназначен за учители, училищни психолози и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 45.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 35.00 лв