ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на класа

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно управление на класа
 • Apr 22, 2023
 • Apr 22, 2023
 • 45 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • уебинар
Лектор д-р Стефания Димитрова

Направен е анализ на ключовите емоционални и социални компетентности, необходими на учителя  за управление на класа.

Представена е психологическата и неврологична основа на успешното лидерство. Предложени са техники за развиване на социална идентичност на класа и подходи за успешни взаимоотношения “учител - трудни за комуникация ученици“.

Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на класа.

Изложени са причините за професионалния стрес на учителя; предложени са техники за контрол над хроничния стрес.

Уебинарът е придружен от видеоматериали по темата.

След успешно преминаване на уебинара участниците ще :

повишат своята емоционална и социална интелигентност, за успешно лидерство в класа
разпознават източниците на професионален стрес и да си създават стратегия за справяне с хроничния стрес.
умеят да балансират взаимоотношенията между ключовите емоционални фигури в екипа на класа.
придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на класа.

Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, директори на училища, училищни психолози  и други педагогически кадри

Квалификационно обучение за учители, обучение с кредити

Таксата за уебинара е 45.00 лв. без кредит

Удостоверения, получени през м май от Център за международни изследвания за образование на фондация Мадара-България - доплащане 15.00 лв

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 35.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582