ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в началното училище

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ в началното училище
 • Mar 26, 2019
 • Mar 27, 2019
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
Предназначен за учители, класни ръководители и други педагогически кадри в начални училища

Тематична рамка: 
ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в следните теми: теория и практика на позитивното образование; нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в XXI век; нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител - ученици и родители; нови стратегии и техники за справяне с тормоза и насилието в училище; видео материали на успешни практики на позитивно образование в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.,
 
След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:
•	Прилагат най-новия и модерен принцип на позитивно образование в своя клас и училище. 
•	Правят портфолио на учениците от гледна точка на позитивните принципи в образованието
•	Ще използват ефективни, модерни методи и техники на социализация, които да създадат дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици.
•	Определят и разпознават признаците на тормоз в класа и ще могат да използват методите на позитивното образование като превенция на тормоза и насилието.
Кредит – 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 40.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв