КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • Sep 02, 2022
 • Oct 02, 2022
 • 0 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Велинград
 • семинар
Семинарът отразява актуалните тенденции в съвременното образование, които предполагат не само директно предаване на знания от учителите към учениците, но и изграждане на умения за 21-ви век . Новата визия за компетентностен подход представя ключовите компетентности в три основни измерения: предаване на знания, развиване на умения и създаване на нагласи.

Уебинаръ представя цялостна стратегия за създаване на образователна среда, която да отговаря на психологическите особености на поколенията Z и алфа, (обхванати в образованието) и да развива спонтанно техните компетентности, като ги подготвя за активни граждани на обществото на знанието.

Последните тенденции в педагогическата практика на компетентностен подход чрез позитивно образование ще бъдат представени в следните теми:

Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключови
компетентности и на умения за живот и работа през 21. век
Теория и практика на позитивното образование за развитие на ключови компетентности;
Нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици и родители;
Нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в 21. век;
Видео материали на успешни практики на компетентностен подход в образованието в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.,

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

Разбират визията, същността и целта на компетентностния подход в образованието и видовете компетентности
Прилагат най-новия и модерен принцип на компетентностен подход в образованието в своя клас и училище за развиване на ключови компетентности
Ще усъвършенстват уменията си за: планиране на дейности за формиране на компетентности; прилагане на стратегии, методически похвати и техники в образователния процес в традиционна и електронна среда.
Кредит – 1,0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози и други педагогически кадри

Квалификационно обучение за учители от училище ОУ "Св.Климент Охридски" гр.Хасково