ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в училището

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ за успешно лидерство в училището
 • Mar 19, 2019
 • Mar 20, 2019
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетенции, необходими на директора на училището за успешно менажиране на училищния екип и на учителя за управление на класа. Представена е психологическата и неврологична основа за успешно лидерство. Изложени са причините за професионалния стрес на мениджъра на училището и на учителя; предложени са техники за контрол над хроничния стрес, както и за трениране на качества за успешни взаимоотношения “учител - ученик“, „директор - подчинен“. Представена е стратегия за устойчиво развитие на екипа на училището и класа.
След успешно преминаване на уебинараучастниците ще могат да:

Ще повишат своята емоционална и социална интелигентност, за успешно лидерство в училището
Разпознават източниците на професионален стрес и да си създават стратегия за справяне с хроничния стрес.
Ще умеят да балансират взаимоотношенията между ключовите емоционални фигури в екипа.
Ще придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на училището.
Кредит - 1.0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Таксата за уебинара е 40.00 лв. завършва с удостоверение от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

Удостоверение от ДИУУ Софийски университет с кредити доплащане 30.00 лв

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec(@)cirec.eu тел: 0878 468 582