РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
 • Apr 14, 2018
 • Apr 14, 2018
 • 40 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • Интернет
 • Уебинар на CIREC
Тематична рамка 
Какво наричаме трудно за комуникация, хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да бъде неутрализирано.
След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да: 
•	Разпознават различните причини, поради които едно дете е трудно за комуникация,хипеарактивно или депресирано
•	Прилагат успешни методи и техники за комуникация с трудните деца и ученици.
•	Умеят да неутрализират конфликтните ситуации в групата и да възстановяват добрия климат в класа и добрите взаимоотношения с децата .
Предназначен за учители и възпитатели 

За удостоверение с кредит от ДИУУ Софийски университет се доплащат 30 лв.
Кредит 1.00
е-мейл: cirec@cirec.eu
тел 0878 46 85 82
Event picture