МОН ОДОБРИ ПРОГРАМИ НА ФОНДАЦИЯ МАДАРА БЪЛГАРИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

Назад към Събития
 • Събитие:
 • Начало:
 • Край:
 • Цена:
 • МОН ОДОБРИ ПРОГРАМИ НА ФОНДАЦИЯ МАДАРА БЪЛГАРИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ
 • Jul 26, 2023
 • Jul 26, 2023
 • 0 лв
 • Място:
 • Адрес:
 • София
 • Министрество на образованието и науката
Ефективна комуникация и работа с родителите
Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес
Повишаване на мотивацията за учене
Компетентностен подход чрез позитивно образование
Развиване на умение за устойчивост и адаптивност 
Развиване на емоционалната и социална интелигентност на децата и учениците
Компетентности / умения за XXI век
Позитивно образование 
Развиване на умение за устойчивост и адаптивност