Program image

INNOVATIONS IN ACTION: The Japanese philosophy of education and good practices from Bulgaria

i 2019-10-04 10:20:15
На 28-ми септември в конферентната зала на Софийски университет се проведе конференция на учителите новатори. Форумът отбеляза тройния юбилей на японо-българските двустранни отношения с две встъпителни лекции: "Умения за 21-ви век: японската философия на образованието и добри практики" на д-р Стефания Димитрова - директор на CIREC и "Образованието инвестиция за бъдещето и утвърдена сфера на сътрудничество и обмен между България и Япония" - Вера Стефанова - дългогодишен дипломат в Япония.

Участниците гледаха учебни филми за японското образование.


Втора част бе изцяло посветена да добри практики на учителите новатори в България.

Конференцията премина в приятелска атмосфера, заредена с възрожденската енергия на учителите-новатори.