Program image

МОН ОДОБРИ ПРОГРАМИ НА ФОНДАЦИЯ МАДАРА БЪЛГАРИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

i 2023-07-26 13:28:48
Ефективна комуникация и работа с родителите
Интерактивни методи и интердисциплинарни подходи в обучителния процес
Повишаване на мотивацията за учене
Компетентностен подход чрез позитивно образование
Развиване на умение за устойчивост и адаптивност 
Развиване на емоционалната и социална интелигентност на децата и учениците
Компетентности / умения за XXI век
Позитивно образование 
Позитивно образование